Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.8.23 / dotaz č. 167251
Dobrý den,
jsem z oboru elektro OSVČ, §7 NV 194/2022.
mám živnost elektro, pověření TIČR. Oba jsme vlastníci nemovitostí ( rodinný domek )a oba jsme v důchodu, já starobním a partnerka invalidní 3.stupně.
Mohu si na dotaci Zelená úsporám light instalovat Fotovoltaiku na ohřev teplé vody svépomocí ?
Jedná se mi o nákup komponentů
Veškerou práci, včetně projektu a dokumentaci si provedu svépomocí.
Jaká dokumentace je potřeba doložit
Dobrý den,
Ano, instalaci si můžete provést sám a také sám sobě fakturovat pokud máte živnostenský list v oboru elektro a splňujete podmínky zákona 406/2000 sb. na osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.
Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "osoba oprávněná provádět instalaci") je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
Pokud víše uvedené splňujete, není důvod proč by jste si nemohl instalovat fotovoltaiku sám.
S přáním pěkného dne David KNill, IR ISPECTIONS s.r.o.