Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.8.23 / dotaz č. 167469
Dobrý den, mohl bych se na vás obrátit v souvislosti s montáží fotovoltaiky. Dodavatel v bodě 3. požaduje následné

3. Pro potřebnou administrativu k vyřízení dotace je zapotřebí, aby majitel nemovitosti, který bude o dotaci žádat, předal
zhotoviteli posudek podepsaný autorizovaným pracovníkem MAS/EKIS. Dále objednatel povinen se zaregistrovat na
webu fondu životního prostředí (zadosti.sfzp.cz), kde si vygeneruje kód a zašle jej spolu s výše uvedeným posudkem
zhotoviteli nejpozději následující den po vygenerování kódu na adresu: dotace@arpeg.cz, nejpozději však do 14 ti
dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel poté zajistí veškerou potřebnou administraci k vyřízení dotace. V případě, že
objednatel zhotoviteli nesdělí uvedený kód ani do 5 dnů od obdržení e-mailové urgence od zhotovitele, je zhotovitel
oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se objednatel zavazuje zhotoviteli rovněž uhradit paušální
náklady vzniklé se započetím realizace díla resp. vyřizováním dotace, a to částku ve výši 10 000Kč, a to do 15 dnů ode
dne vystavení faktury. V případě poskytnutí součinnosti objednatele vůči zhotoviteli a zamítnutí dotace nárok na tyto
paušální náklady nevzniká.
Dobrý den,

já jako M-EKIS poradce funguji v rámci vyřizování NZÚ light následujícím způsobem:
- ověřím si při telefonním nebo emailovém kontaktu, zda žadatel splňuje podmínky oprávněnosti pro tento typ dotace
- zašlu mu, co je třeba si připravit, aby dotace mohla v pořádku proběhnout - tzn. libovolný doklad o tom, že pobírá důchod (např. výměr), libovolný doklad, že vlastní bankovní účet (např. výpis, smlouva o zřízení,..) a zřídit identitu občana. Nejtěžší částí je zřízení identity. V tomto případě se pokusím zapojit nějaké příbuzné, ale pokud i to není možné, identitu založím a připravím tak, aby měl žadatel s její aktivací co nejmenší práci
- následně si domluvím osobní návštěvu, při které probereme navrhované opatření, podmínky dotace, postup administrace a opětovně ověřím, zda je žadatel oprávněný
- při osobní návštěvě všechno nafotím, vypíšu posudek a dotaci rovnou nahrávám do AIS SFŽP. Žadatel nemusím v podstatě nic dělat.
- cca do měsíce a půl přijdou žadateli na jeho účet peníze v plné výši. V tento okamžik (nebo samozřejmě i dříve, ale většinou je praxe taková, že žadatelé čekají až jim opravu peníze přijdou na účet) si žadatel domluví firmu, která mu opatření, v tomto případě montáž solárního ohřevu vody provede a vypíše Zprávu o montáži obnovitelného zdroje
- jak je akce hotová, žadatel se mi ozve, přijedu na místo, zkontroluji, zda je vše provedeno dle podmínek dotace, vypíši závěrečnou zprávu, kterou opět nahraji do systému AIS SFŽP. Žadatel opět nemusí nic dělat, jen počká, až mu přijde, že je dotace ze strany SFŽP ukončena.

To vše zdarma. Bez penále, bez poplatku, bez sankcí. Ať už se v konečném důsledku rozhodnete jakkoliv, např. akci vůbec nerealizovat.

Vyhněte se firmám, které si účtují poplatky za to, že "zahájili vyřizování dotace". Vyřízení totiž můžete mít od MAS nebo EKIS/M-EKIS zcela zdarma.

S pozdravem