Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.9.23 / dotaz č. 167501
Dobrý den,
jsme malé SVJ o 7 bytových jednotkách. Chtěli by jsme zateplit strop mezi přízemím a prvním patrem. V přízemí jsou sklepy, kolárna a garáže. V prvním patře dva byty. celková plocha je cca 160m2.
Existuje na toto dílčí zateplení nějaká dotace popřípadě v jaké výši?
předem děkuji za odpověď

Z. Lempera
předseda SVJ
Dobrý den,
na podporu opatření na bytových domech je k dispozici dotační program Nová zelená úsporám (dále NZÚ) pro bytové domy.
Zde se prokazuje míra snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy, snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy. Taktéž je potřeba splnit požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy či při dílčím opatření splnit součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů na obálce budovy.

Zateplení podlahy v suterénu snížíte energetickou náročnost objektu, avšak takto obecně nelze se 100% určit, zda splníte požadavky dotačního programu co se týká % úspor. Dle mých zkušeností pouhé zateplení stropu pod byty s největší pravděpodobností nesplní požadované podmínky programu a bylo by vhodné se zamyslet nad nějakým dalším doplňkovým opatřením, jako je zateplení fasády, výměna oken v bytě či zateplení střechy, zda-li je v objektu ho možné provést.
V případě, že by přeci jen zateplení stropu od suterénu splnilo 10% snížení průměrného součinitele tepla a 10% snížení hodnoty celkové dodané energie a celkové neobnovitelné energie, tak by dotace byla 700 kč/m2.
Potřebné výpočty Vám nejlépe zhotoví jakýkoliv energetický specialista s oprávněním zpracovat průkazy energetické náročnosti budov a zabývající se problematikou dotačním programů ve Vašem okolí. Specialisty lze dohledat v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo-enex.cz/experti/ . Dále k dotaci budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení.

V případě pokud máte v bytovém domě kotel na pevná paliva nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo se připojit na CZT.