Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.9.23 / dotaz č. 167683
Dobrý den,

máme novostavbu před kolaudací v obci Vernířovice, okres Šumperk. Máme dřevěná okna 5ti komorová, tepelné čerpadlo země voda s podlahovým vytápěním. Celá stavba je zateplená. Chtěla jsem se zeptat, zda nemáme nárok na čerpání dotace nová zelená úsporám.

Předem děkuji

S pozdravem

Lucie Jacková
Dobrý den,

novostavba dle Vašeho dotazu spadá pod dotační titul NZÚ - Rodinné domy - 4.2 Oblast B – NOVOSTAVBA.

V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou
energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.
Jednotková výše podpory je 535 000,- Kč.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení dotačním titulem stanovených technických parametrů:
Měrná roční potřeba tepla na vytápění
EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 0,6 ER
Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy
U [W.m-2.K-1] ≤ 0,6 UR,j
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Klasifikační třída** A
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby
n50[1.h-1] ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
θai,max [°C] ≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Ano

Uvádíte, že se jedná o novostavbu před kolaudací, měli byste tedy mít k dispozici projekt a stavební povolení, jejichž součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy. Z údajů v projektu, podle kterého je dům postaven a z údajů v tomto Průkazu lze zjistit výše uvedené parametry a z nich vyvodit, zda je dotace dosažitelná.

Sdělte prosím, zda výše uvedené máte k dispozici, dle možností můžeme dohodnout osobní konzultaci nad těmito dokumenty s případným doporučením postupu.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar M- Ekis , ES MPO 1410


DOPLNĚNÍ odpovědi na doplňkový dotaz 13.9.2023

Dobrý den paní Jacková,

Pro dotaci novostavby z NZÚ je (kromě dalších) pevná podmínka,
že novostavba musí obsahovat – citace z podmínek NZÚ pro novostavby :

Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu
stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI - Passive
House Institute.

Zjistěte prosím u Vašeho projektanta a případně autora PENB, zda Váš dům obsahuje (nebo bude obsahovat) výše uvedený systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla s parametry dle výše uvedeného.
Pokud ano, je možno po kontrole splnění ostatních požadovaných parametrů dle podmínek o dotaci požádat.
Pokud Váš dům neobsahuje systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla s parametry dle výše uvedeného, dotace NZÚ – Novostavba bohužel nebude dosažitelná.

S přáním hezkého dne Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410