Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.9.23 / dotaz č. 167781
Dobrý den, jaké zateplení RD je nejvýhodnější z hlediska poměru cena/výkon? Děkuji.
Vážený pane, Váš dotaz vypadá sice jednoduše, odpověď na něj ale již tak jednoduchá není.
Mnoho lidí se nyní asi rozhoduje, do jakého opatření ke snížení spotřeby energií na vytápění se jim vyplatí investovat nejvíce, pokud mají omezené prostředky a možnosti. Z mého pohledu bych jim radil zvážit zejména tyto tři otázky:
a) Čím zateplit
b) Jak snadno zateplit
c) Co přednostně zateplit.
Na trhu je celá řada tepelně izolačních materiálů, většinou odpovídá jejich cena jejich vlastnostem, takže cena asi nebude to základní kritérium. Spíše je třeba zvážit i další nároky na zateplovací systém, jako je propustnost vzduchu a vodních par, hmotnost, akumulační schopnost, ohnivzdornost, propustnost hluku nebo pevnost. V neposlední řadě sledujeme i konečný vzhled takového zateplení a dokonalost provedení detailů, případně odolnost proti pronikání hmyzu, ptáků, kun apod.
Jak zateplit, to nám udává výrobce, je třeba dodržet předepsané technologické postupy dodané od certifikovaných výrobců, případně uvedené v projektu. V normách se udávají minimálně požadované a doporučené součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí domu.
Zbývá otázka, kterou část domu zateplit přednostně, aby se nám tato akce co nejvíce vyplatila. Nejefektivnější je komplexní zateplení celé obálky budovy najednou, tedy všech šesti stran objemu domu. Na to ale často nemáme finanční prostředky ani síly, takže si musíme vybrat jen jedno z možných a podporovaných opatření – tedy zateplení stěn, výměnu oken a dveří, zateplení stropu či střechy nebo zateplení podlah.
Každý dům je jiný a nejde proto na tuto otázku univerzálně odpovědět. Roli zde hraje mnoho faktorů, jako orientace domu, stav fasády, materiál stěn a stropů, statické poruchy, přístupnost prostorů atd. Každopádně by se měla přednostně zateplit ta část domu, kde jsou nyní úniky tepla největší. To lze zjistit zejména třemi způsoby:
1 – odborným odhadem specialisty, kterého si domů pozveme (nejlépe když již máme připravený projekt svého domu nebo zaměření jeho skutečného stavu)
2 – měřením či snímkováním, zejména termokamerou, kterou zjistíme, kde je vnější povrch nejteplejší, případně vnitřní povrch nejstudenější (podmínkou ale je rozdíl v teplotě vzduchu venku a uvnitř domu nad 15 ° C)
3 – energetickým výpočtem prostupu tepla obálkou budovy (k tomu musíme znát přesnou skladbu každé konstrukce).
Z hlediska praxe bývají největší problémy se starými okny a dveřmi, zejména pokud netěsní, a dále se zateplením starších stropů. Stropem a střechou se může ztrácet až třetina tepla, které musíme vyrobit nebo zaplatit, druhá třetina se může ztrácet přes stěny domu.
Zateplení stropu bývá často tím nejsnazším opatřením, které lze ihned realizovat, bez větších zásahů do interiéru bytu či provozu domu, pokud jsou ale stropy staticky v pořádku a nekondenzuje v nich pára z provozu v bytě (dýchání, vaření, praní, koupání apod.). Spolu se zateplením by se proto vždy měla řešit i otázka vhodného větrání.
Mějme vždy na paměti, že zateplením domu prospíváme nejen sobě, své rodině, ale také našim sousedům, obci a prostředí na naší planetě. Je to investice, která se určitě vyplatí.
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář - M-EKIS Rudolfov, Ing. arch. Stanislav Kovář tisk