Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.23 / dotaz č. 167788
Dobrý den,

chtěl bych se doptat k tématu "Oprav dům po babičce" nová zelená úsporám. Můžu jako FO koupit dům od absolutně cizí FO za účelem budoucího bydlení a počítat s možností dotace "oprav dům po babičce"? Zajímá mě situace, dnes koupím dům na který bych chtěl čerpat dotace ze zmíněného programu a po rekonstrukci bych se do domu nastěhoval.

Děkuji

Cohla
Dobrý den,
v závazných pokynech tohoto programu je oprávněný žadatel definován v bodě 2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory:

"Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu, popř. se jedná o některý z případů popsaných v kapitole 2.2."