Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.9.23 / dotaz č. 167818
Dobrý den. V našem městském obvodě budeme v mateřské škole budovat systém nuceného větrání s aktivní rekuperací odpadního tepla. Chtěli bychom využít, pokud by to šlo, výzvu č. 37 - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Žádnou další aktivitu v rámci této výzvy nebudeme realizovat. Podmínkou pro získání dotace je mj. úspora energií min. 30%. Nevíme, jestli "pouhou" změnou způsobu větrání je možné uspořit 30% energií, tzn. jestli máme šanci dotaci získat. A nevíme, jak posoudit nebo zjistit, jestli je tato úspora dosažitelná.
Mohli byste mi prosím poradit, příp. odkázat na nějakého odborníka?

Dobrý den
Základem je zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky příslušným autorizovaným inženýrem dle požadavků a podmínek Vámi zmíněné výzvy. V návaznosti na tuto dokumentaci a další podklady může energetický specialista provést výpočty, ze kterých bude zřejmé, zda-li jsou splněna kritéria programu. Toto bude doloženo Energetickým posudkem, zpracovaným energetickým specialistou, podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Seznam energetických specialistů je uveden zde https://www.mpo-enex.cz/experti/
Bez přesných výpočtů bohužel nelze s jistotou určit, zda-li dosáhnete na potřebné úspory. Do výpočtu vstupuje více proměnných, které mají vliv na výsledek.