Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.9.23 / dotaz č. 167864
Dobrý den,
dívám se a vyplňuji hodnoty parametrů projektu v žádosti AIS SFŽP ČR - Oprav dům po babičce. Rekonstruujeme rodinný dům a máme samozřejmě projektovou dokumentaci. Možná se zeptám hloupě, ale postačuje mi tato dokumentace k podání žádosti? Nevím totiž, co vyplnit do "Zpracovatel odborného posudku"
"Název MAS nebo EKIS zpracovávající odborný posudek"
"IČO MAS nebo EKIS", protože namísto posudku mám projektovou dokumentaci.
Děkuji Vám za odpověď.
Dobrý den,
v současné není možné podat žádost v programu Nová zelená úsporám "Oprav dům po babičce". Zahájení příjmu žádostí se očekává během září (informace webových stránek www.novazelenausporam.cz). Žádost, kterou vypisujete se týká nejspíše programu Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové domácnosti (menší rozsah opatření mířící zejména na domácnosti seniorů, inv. důchodců,...).
K podání žádosti v programu "Oprav dům po babičce" bude potřeba jak projektová dokumentace, kterou zmiňujete, tak Energetické hodnocení - Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro navržený stav a také výpočet energetické náročnosti budovy výchozího stavu. Pokud jste žádali o stavební povolení, měli byste mít i PENB, zkuste se spojit s jeho zpracovatelem, zda-li Vám umí zpracovat i ostatní potřebné dokumenty. Další zpracovatele energetického hodnocení lze najít například přes web: (https://novazelenausporam.cz/specialiste/)
Doporučuji vybírat lokálně. Jen pro doplnění - z mediálně známých informací není občas úplně zřejmé, že v programu "Oprav dům po babičce" je potřeba řešit komplexní zateplení objektu, případně menší rozsahy zateplení lze řešit ve standardní verzi programu Nová zelená úsporám.
Odpovídá:  Vladimír Novotný ml. - EKIS Třebíč EuroEnergo tisk