Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.23 / dotaz č. 168081
Chtěl bych se prosím zeptat, jestli je možné čerpat dotaci složenkou a nebo na generální plnou moc. Můj syn má generální plnou moc a vše vyřizuje za mě. Měl bych zájem čerpat dotaci na ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů. Já bankovní účet nemám. Nemám v plánu si ani bankovní účet zakládat.
NZÚ LIGHT ADMINISTRACE
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR, který je dostupný z webových stránek programu. Žádosti podané jiným, než výše stanoveným způsobem nebudou považovány za řádně podané a nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.

Elektronické podání žádosti je možné realizovat pouze následujícím způsobem prostřednictvím
- přihlašovacích údajů identity občana (založeno na stránkách www.identitaobcana.cz) po registraci aktivováno přes Czech point na Poště nebo na Obecním úřadě
- přihlašovacích údajů bankovní identity
Při zakládání účtu v AIS SFŽP ČR je vyžadováno doložení vlastnictví bankovního účtu na jméno žadatele.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU / dokumenty požadované při podání žádosti
...Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako
dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk