Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.23 / dotaz č. 168177
Dobrý den,
u NZÚ light - jsou prosím splněny podmínky pro dotaci, když:
manželé starobní důchodci vlastní dům s dvěma bytovými jednotkami, v jedné bydlí oni a v druhé jednotce bydlí a je trvale hlášena jejich dcera(chodí do práce) a zároveň mají společný rozvod vody? Tedy voda se ohřívá jak užitková tak voda do rozvodu topení ve stejném bojleru ve sklepě pro obě bytové jednotky?
Děkuji
Dobrý den,
obáváme se, že v tomto případě není splněna podmínka programu NZÚ Light, že všichni členové domácnosti pobírají důchod (nebo domácnost pobírala příspěvek na bydlení).
Viz také vyjádření SFŽP k podobné situaci: Pro přiznání dotace v tomto speciálním zvýhodněném programu NZÚ Light je třeba řešit dům a jeho využití jako celku. Dotace Light se totiž neposkytuje na polovinu, patro či jinak dělené části domu, ale na celý dům. Proto je třeba posoudit všechny obyvatele domu jako jednu domácnost - při bydlení důchodců spolu s výdělečně činnými rodinnými příslušníky či jinými osobami proto nelze žádost do programu zařadit. Jedině kdyby tito „spolubydlící“ pobírali příspěvek na bydlení.
Čili všechny osoby v domě musí plnit základní požadavek programu NZÚ Light na nízkopříjmovost – tedy všichni být důchodci, či pobírat příspěvek na bydlení.
Můžete samozřejmě požádat o dotaci ve standardním programu Nová zelená úsporám, viz: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
Zde se neposuzuje nízkopříjmovost, požádat může každý majitel domu (fyzická osoba). Rozdíl oproti programu Light je ten, že dotace může být max. 50 % nákladů a peníze se vyplácí až po realizaci, tedy musíte nejdřív solární systém zaplatit ze svého a pak teprve dostanete dotaci.
Kompletní popis podmínek a pravidel dotace NZÚ light najdete v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele na adrese https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2022/12/06/1670319709_NZ%C3%9A%20Light_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_12-2022.pdf

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk