Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.9.23 / dotaz č. 168346
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na možnost dotací z NZÚ light pro zateplení bytového domu (nebo alepoň částečné zateplení bytů) . Jedná se dům SVJ se 6 ti bytovými jednotkami. Dům je čtyřpodlažní, podsklepený, nezateplený, s členitou střechou. Je potřeba i výměna oken, dveří. Většina vlastníků pobírá důchod. Vzhledem k velikosti domu (půdorys cca 20x10 m), vysokým nákladům na zateplení a nízkopříjmovým domácnostem není možné uvažovat o klasickém program NZÚ. Navíc jsou tři stěny domu a střecha obloženy eternitovými taškami, zde by byla nutná ekologická likvidace. Na ekologickou likvidaci se asi dotace nevtahují? Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Dotační program Nová zelená úsporám Light je určena pro rodinné domy. Žadatelem může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. Definice rodinného domu je pak v podmínkách této dotace uvedena takto:
Stavba pro bydlení, v níž jsou maximálně 3 byty.
Nebo obytná část zemědělské usedlost, která splňuje definici bytu
Nebo vymezené bytové jednotky v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
Přičemž vymezená bytová jednotka je taková, která je evidovaná v katastru nemovitostí podle §3 odst. 1, písm. d. )e.) zákona o katastru nemovitostí.
Z těchto definic je zřejmé, že vymezená bytová jednotka teoreticky může být součástí bytového domu, ale výše uvedených parametrů, jedná se patrně o řadovou zástavbu.
Z popisu Vašeho domu je zřejmé, že Váš bytový dům definici neplní.
Uvádíte obtíže s využitím dotace NZU Bytové domy a to z obav ohledně výše investice a nízkopříjmovým domácnostem v domě. Tato dotace však obsahuje také bonus pro nízkopříjmové domácnosti, na který vzniká nárok pokud všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3.stupně, nebo člen domácnosti pobírá příspěvek na bydlení v rozhodujícím období. Výše podpory tohoto bonusu je v rozmezí podle stupně zateplení domu - dílčí, základní nebo optimální zateplení v hodnotě 1000 – 1500 až 2500 Kč / m2 užitné plochy b.j., max. do 60 m2. Podpora může být tedy v rozmezí 60 000 – 90 000 až 150 000 Kč na jednu nízkopříjmovou domácnost. To může velmi usnadnit rozhodování v domě.
Doporučím Vám také využít poradenství EKIS NEO, které poskytují v rámci dotace pro vlastníky bytových domů bezplatně střediska EKIS. Jedná se o podrobnější elaborát, který vyhodnotí konkrétní situaci Vašeho domu a objektivně vyhodnotí optimální možnost. Tím budete mít v rukách písemný a přehledný výstup, který umožní Vaše lepší rozhodování a může být i podkladem pro schůzi SVJ. Podrobnější informace o EKIS NEO získáte na stránkách mpo-efekt.cz, nebo se můžete objednat na bezplatnou konzultaci v našem poradenském středisku EKIS v ČB. (www.eccb.cz).
Pokud se jedná o eternit, ten je potřeba při rekonstrukci fasády likvidovat v souladu s platnými předpisy a legislativou. Tedy odbornou firmou a s dokladem o ekologické likvidaci a provedení. Nebude to však jistě rozhodující náklad, zase až tolik bych zde problém neviděl. Dotace se poskytuje na m2 zateplení.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.