Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.9.23 / dotaz č. 168674
Dobrý den,

omlouvám se, že obtěžuji, ale řešíme FVE pro bytový dům a v podmínkách dotace jsem našla tyto podmínku (str.24) 4.2.3.2 Podmínky pro podoblast C.3:

k) O podporu na optimalizaci spotřeby energie z FV systému lze žádat, je-li FV systém vybaven
centrálním řídicím systémem, který ovládá využití energie v napojených bytových jednotkách. V
těchto bytových jednotkách bude instalován alespoň jeden z následujících systémů:
• Systém, který v případě požadavku centrálního řídícího systému dočasně zvýší požadovanou
teplotu vody v bojleru o nastavenou teplotu (energie z FV tak bude uložena ve formě tepla)
• centrálním řídícím systémem aktivované zásuvky pro připojení vhodných typů spotřebičů
využívajících efektivně energii z FV, např. spínání klimatizace, dobíjení elektromobilů.Váže se to na dotaci, kde s píše: Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el. energii z FV systému a současně připojenou na systém optimalizace spotřeby energie z FV systému. Co si prosím máme představit pod pojmem: současně připojenou na systém optimalizace spotřeby energie z FV systému

Dříve byla dotace 5000Kč za každou připojenou bytovou jednotku. Nyní je 10.000Kč za bytovou jednotku, ale musí být dodržena zřejmě podmínka, kterou si nedokážu vysvětlit.

. Případně je možné se na někoho obrátit, kdo by mi zodpověděl dotaz.

Velice děkuji za odpověď a ochotu.

Hezký den.

ŠB
Dobrý den,
v příslušné tabulce „Tabulka 8 – Výše podpory pro podoblast C.3“ si vyberete, na co budete žádat. Pokud máte jednoduchou FVE, bez akumulace a bez připojení bytových jednotek, můžete zažádat o 15 tis. Kč za každý instalovaný kW v panelech.
Pokud k tomu instalujte také akumulátory, můžete k výše uvedenému ještě zažádat o 10 tis. Kč za každý instalovaný kW v akumulátorech.
Pokud navíc budete připojovat byty, sdílející vyrobenou el. energii z FV systému, můžete k výše uvedenému ještě zažádat o 10 tis. Kč na každou připojenou bytovou jednotku. K tomu ovšem musíte splnit vámi citované podmínky, které se dají zestručnit asi takto:

FVE dodávající el. Energii do bytů musí mít nainstalovaný nadřazený řídící systém, který zabezpečí co nejvyšší využití solární energie. Pokud bude FVE okamžitě vyrábět velké množství el. energie, měl by zabezpečit přednostní spotřebu této energie v přímo v domě a to:
Přebytečný výkon přepne do ohřevu TV v centrálním zásobníku v domě, a to i za cenu zvýšení teploty vody nad obvyklou mez standardě nastavenou klasickým ohřevem TV. Tedy pokud budou zásobník ohřívat zemním plynem na 60°C, vy ho můžete ohřívat energií z FVE až na 90°C, abyste využily přebytky vyrobené el. energie z FVE (pokud to zásobník umožní).
Nebo
Centrální systém FVE bude mít možnost předat nadbytečný výkon do vyhrazených elektrických okruhů, kde budou instalovány spotřebiče, které tento výkon využijí – například zásuvky pro nabíjení elektromobilů, nebo si výkon přepojí do klimatizace. V praxi mi to moc smysl nedává, protože je vše v domě připojeno na jednu síť jak klimatizace, tak nabíječky. Pokud by tomu tak nebylo, je to další množnost, jak využít přebytečný výkon.
Dávat přebytky do zásobníku TV mi přijde velmi rozumné. Pokud zásobník TV dům nemá, asi nebude problém ho do systému vřadit dodatečně. Druhá varianta je poměrně náročná a moc si ji neodvedu představit.

S pozdravem Jan Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk