Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.9.23 / dotaz č. 168687
Dobry den, našel jsem na vás kontakt a chtěl bych od vás poradit s dotacemi - s přítelkyní jsem koupil chatu a předěláváme ji na trvalé bydlení.
Zajímalo by nás, zda by jsme měli možnost dostat nějaké dotace na tepelné čerpadlo, případně i na fotovoltaiku.
Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za váš dotaz. Dotační podmínky jsou poměrně složité a orientace v nich je proto na delší dobu.
Pokud chcete instalovat nové tepelné čerpadlo i s FV systémem, potom lze jistě vyhledat nějaký dotační titul i pro váš případ. Jednodušší však by bylo, pokud bych vás osobně na vaší chatě navštívil a všechny stanovené podmínky můžeme postupně a konkrétně probrat.
Momentálně jsou zveřejněny 4 tituly podpory instalace nových energetických zdrojů. Každý má ale jiné zaměření:
- Klasická NZÚ pro rodinné domy
- Oprav dům po babičce
- NZÚ Light pro ekonomicky slabší obyvatele
- Kotlíková dotace kraje.
Protože předpokládám, že nejste ekonomicky ohrožená skupina obyvatel, tak budou pro vás určeny pouze první dva typy podpory, kde můžete dostat příspěvek až 50% pořizovacích nákladů.
Oprav dům po babičce podporuje tepelná čerpadla pouze ve spojení s požadovaným celkovým zateplením objektu, který je určen pro bydlení. Pokud tedy chatu nechcete celou důkladně zateplovat a přesto tam bydlíte, nebo ji vlastníte, pak přichází do úvahy pouze klasická Nová zelená úsporám, opatření tepelné čerpadlo s fotovoltaikou. Více se dočtete na stránkách www.novazelenausporam.cz.
Žádat zde mohou vlastníci stávajících rodinných domů využívaných k trvalému bydlení, a získat lze až 200 tis. Kč. Žádat ale mohou i stavebníci nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby, a dále i nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu).
V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, a vy v ní bydlíte, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
Na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, lze žádat za stejných podmínek jako v případě stávajících rodinných domů, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.
V případě stávajících staveb (tedy i stávajících chat) je tedy pro účely programu za rodinný dům považována i stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení. Užívání pro bydlení je zde ale prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající min. 24 měsíců před podáním žádosti. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem místa realizace v občanském průkazu, nebo výpisem z Registru obyvatel.