Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.23 / dotaz č. 168901
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně zateplení soklu. Jedná se o novostavbu na jílovitém podloží. Hydroizolace asfaltový pásem, zpětný spoj, extrudovaný polystyren, to vše mi je jasné. Poté jsem chtěl aplikovat nopovou folii a následně vše zasypat jilem z výkopu (se spadem od domu). Rád bych se tedy zeptal, jestli je toto řešení možné. Jestli je nutné aplikovat nopovou folii. Bohužel případnou drenážní rouru kolem domu nemám kam odvést, protože pozemek je celý jílovitý (odzkoušeno do hloubky cca 4 metry).

Velice děkuji za odpověď.
U zakladání domů (předpokládám nepodsklepený jednopodlažní objekt se základovými pasy) v jílovitém prostředí se obecně nedoporučuje provádění drenáže. Jak píšete, první problém je kam vodu odvést. Bez správného odvedení vody a likvidace (např. vsaku) nemá smysl drenáž provádět. V jílovitém podloží také provedením drenáže vznikne kolem objektu ‚kapsa‘, ve které se může voda akumulovat, což není žádoucí. Vhodné řešení je tedy výkop kolem objektu zasypat a dobře zhutnit stejnou, nebo méně propustnou zeminou, než je v okolí objektu, aby si voda hledala cestu menšího odporu – tedy odtok po povrchu, nebo vsak mimo výkop dále od objektu. Je také žádoucí kolem objektu udělat menší náběh se sklonem od objektu, aby voda v co největší míře odtekla po povrchu co nejdále od objektu.
Ohledně aplikace nopové fólie je důležité si říct, jaký efekt má mít. Také je důležité říct, že nopová folie není hydroizolace. V případě provedení drenáže má za úkol v co největší míře zachytit vodu a svést jí právě do drenáže. V případě bez realizace drenáže má pouze ochrannou funkci tepelné izolace při provádění zásypu a naopak její funkce může být nežádoucí – svádění vody k základové spáře, kde ale není drenáž, která by vodu odvedla a zároveň se v jílovitém porvchu nemá kam vsáknout = voda se akumuluje u základů domu.
Pokud by i přesto byla nopová folie realizována, tak vždy nopy od domu, aby nevznikala dutina mezi tepelnou izolací a nopovou folií (to platí i v případě provedení drenáže).
Jestli bude detail soklu (XPS, hydroizolace atd.) provedený kvalitně, dle všech technologických postupů a prováděcích detailů, voda by se neměla dostat nikam, kde by neměla být a neprovedení drenáže by na funkčnost domu nemělo mít vliv
Na závěr je také důležité říci, že návrh soklu, provedení hydroizolace, zateplení soklu, návrh drenáže a likvidace vody by mělo být součástí projektové dokumentace, případně by bylo vhodné dotaz směřovat na zpracovatele projektové dokumentace, případně konzultovat se stavebním dozorem stavby. Komplexní návrh by měl vycházet i z morfologie pozemku a hydrogeologického průzkumu, součástí kterého také často bývá návrh hydroizolace a drenáže.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk