Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.23 / dotaz č. 168984
Jsem vlatníkem bytového domu, chci pořídit tepelné čerpadlo a fotovoltaiku. Je nějak určeno kolik si za energii na vytápění a ohřev užitkové vody mohu od najemníků v bytech účtovat? Totiž energie od dodavatele bude méně, než si potřebuji účtovat vzhledem k pořizovacím nákladům a údržbě tepelného čerpadla. Podobnou otázku mám v případě využití odpadní šedé vody - když ji budu čistit, za jakou cenu ji mohu zpět prodávat nájemníkům. Musím případě nájemníkům vyúčovat veškeré náklady na provoz, nebo je to o mé dobré vůli - reps. mohu mít případně i nějaký zisk za tuto službu? (předpokládám, že nájemníci budou mít pořád levnější energii, než kdyby se vytápělo klasicky plynem.) Děkuji.
Dobrý den, děkuji za dotaz.

odpovědi na Vaše dotazy ohledně prodeje tepla a tepelné energie najdete na následujících stránkách:
https://www.uken.cz/

popř. posílám odkaz přímo na informační brožuru, která se touto problematikou zabývá:
https://drive.google.com/drive/folders/1f0ysNcvFeZiz09zwjt1dAO7kDJ4IiANx

Prodej elektřiny:
Každopádně realizace FVE a prodej elektřiny ze ziskem vyžaduje oprávnění k podnikání.
V případě FVE do 50 kW nemusíte mít licenci na prodej elektrické energie a můžete ji prodávat za cenu, kterou si s odběrateli domluvíte. Musíte v tomto případě ale zřídit jednotné odběrné místo nebo vůdčí odběrné místo, problematika je podrobně popsána v brožuře.
Stačí živnost volná:
- 76. Poskytování technických služeb
- 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Nad 50 kW už musíte mít licenci od ERU.

Obecně lze toto řešit najmutím provozovatele, který výše zmíněné živnosti či oprávnění má.


Prodej tepla:
V případě, že si instalujete tepelné čerpadlo a chcete do objektu prodávat teplo za své ceny, musíte mít živnostenské oprávnění na Koncesovanou živnost Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW. Pokud má zdroj do 50 kW, stačí živnost volná.

Obecně lze toto řešit najmutím provozovatele, který výše zmíněné živnosti či oprávnění má.

Ohledně šedých vod:
- Rozúčtování šedých vod zatím neřeší žádná legislativa. Je potřeba si dát pozor na to jestli už nebudete dodávat vodu více jak 50 obyvatelům, to by jste se stal výrobcem vody a musel by jste pravidelně dělat odběry a rozbory vody jestli je v pořádku.
- Ohledně pořízení technologie je situace složitější, zde nelze jednoduše do služeb započítat investici do vybudování technologie úpravy šedých vod ale bude nutné investici financovat z fondu oprav a následně ji dle odpisové skupiny účetně odepisovat ze zisku z pronájmů.
- Obecně vzato je investice do úpravny šedých vod a jejich využití v bytových domech zatím nenávratná, prosazuje se zatím spíše v logistických parcích a budovách vyžadujících certifikaci LEED, Breem atd. Smysluplnější je řešení bílých vod (čili dešťovky).


Nastíněná problematika je celkem komplexní a vyžaduje ideálně osobní návštěvu a samozřejmě kvalitní návrh a celkové uchopení projektu.