Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.23 / dotaz č. 169195
Dobrý den,
děkuji za Vaší odpověď na můj dotaz číslo 169014 a prosím ještě o doplnění. V posledním odstavci odpovědi uvádíte:
"V zásadě platí, že nemůžete vstoupit 2x do jedné řeky u Nové Zelené Úsporám. Dříve to bylo možné, ale pouze k dočerpání výše dosud nevyčerpané maximální výše dotace. To ale dnes není možné. Protože však nepíšete, kdy k financování dotace došlo, bude podle mého názoru platit, že nebudete moci bod C.3 využít znovu."
Souhlasím s Vaší odpovědí. Dotace za bod C.3 už jsem opravdu využil. Omlouvám se, že jsem předchozí dotaz asi moc přesně neformuloval.
Z C3 jsem v předchozím dotazu použil odst. písm j) z kapitoly 4.3.3.2, z důvodu, že je citován v kapitole 4.3.1.2 Podmínky pro podoblast C.1 v odst.c) "Podpora opatření TČ+FV je určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající či nový fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla, uvedené v kapitole 4.3.3.2, písm. j), a to včetně objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace."
K mému případu doplňuji:
Ukončení montáže FVE proběhlo v prosinci 2022, dotaci jsem obdržel v únoru 2023. Letos jsem dokončil montáž TČ a chtěl bych využít podporu, která se týká podoblasti C.1, výměna zdrojů tepla, označení TC+FV. Proto jsem Vám v prvním dotazu zaslal technické parametry k oběma nádržím na TUV. Pro úplnost uvádím znovu: Nyní mám doma namontované dva zásobníky(nádrže) TUV. Jeden o objemu 250l, druhý o objemu 300l, oba ohřívám pomocí FVE. Ten větší je navíc osazen výměníkem napojeným na ohřev pomocí TČ. Je tedy kombinovaný pouze jeden z nich. Dále mám v systému ÚT(ohřev topné vody pomocí TČ vzduch-voda) akumulační nádrž o objemu 250l. Splňuje tato soustava nádrží podmínky pro získání podpory dle tab.1(str.10),Přehled oblastí podpory,C.1,výměna zdrojů tepla, označení TC + FV?
Snad jsou nyní moje formulace k dotazu pro Vás srozumitelnější.
Děkuji
Děkuji za upřesnění. Fotovoltaiku tedy již máte, což je podstatné pro využití bodu C1 v kombinaci TČ+FV.
Bod C1. 4.3.1.2 zní:
Podpora opatření TČ+FV je určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající č i nový fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla, uvedené v kapitole 4.3.3.2, písm. j), a to včetně objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace.

Podle znění bodu 4.3.3.2 písm. j) byste podle mého názoru, protože nádrže máte 2, splňoval minimální objemovou hranici, přičemž 1 zásobník je kombinovaný a zbytek slouží pro TUV i vytápění, splňujete.
Dále je však nutno se zajímat a splnit:
a) jestli TČ budete využívat jako hlavní zdroj tepla. Příklad: pokud by tepelná ztráta domu byla 20 kW při -15st.C, a bylo instalováno tepelné čerpadlo s výkonem 10kW, neměl byste nárok na dotační podporu.
b) musíte mít instalovaný regulační systém tak, aby měl fotovoltaický systém zpětnou vazbu o výkonu FVS a aktuální spotřebě domu a na základě dispozice dostatečného výkonu pro spuštění TČ bude zajištěn ohřev vody tepelným čerpadlem v akumulační nádrži. Jde o to, aby se tepelné čerpadlo nerozbíhalo jen a pouze na krátkou dobu, ale po sepnutí se natopila efektivně a využila celý objem nádrže a tepelné čerpadlo pracovalo nejúčinějším způsobem. V případě, že poklesne využitelný výkon, musí regulace umět v rámci efektivnosti, regulovat výkon tepelného čerpadla směrem dolů (ale i směrem nahoru bude-li to potřeba), opět tak, aby byla využita maximálně vyrobená energie a nemusela se dokupovat zbytečně ze sítě nebo aby nevznikaly zbytečně velké přetoky do sítě. Jinými slovy kvalitní regulace.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk