Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.9.23 / dotaz č. 169351
Dobrý den,

řeším projekt rekonstrukce kostelu na RD. Jedná se o zateplení a výměnu zdroje. Z důvodu změny užití objektu, mám objekt v rámci PENB posuzovat jako větší změnu nebo jako rekonstrukci?

Děkuji.
Dobrý den,
z pohledu povinnosti legislativy na energetickou náročnost budov se bavíme o zákonu č. 406/200 Sb. o hospodaření energií (dále "zákon").
Zákon ukládá povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost a opatřit si průkaz energetické náročnosti (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov.
Větší změnou dokončené budovy je dle zákona změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy. Je tedy otázkou, v jak velkém rozsahu bude vámi zmíněná rekonstrukce a zateplení objektu. O tom, zda je výměna zdroje větší změnou dokončené budovy zákon nepíše. Nicméně zákon dále uvádí, že PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

V případě zpracování PENB pro větší změnu dokončené budovy je nutné splnit požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni dle §6 vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Požadavky dle vyhlášky jsou splněny, pokud:
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,
nebo
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
nebo
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce
a
d) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

U sporných/nejednoznačných případů bych se obrátil na Státní energetickou inspekci, kontakt zde: https://www.cr-sei.cz/?page_id=3575

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk