Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.23 / dotaz č. 169607
Hezký den,

na konci roku listopad/prosinec 2021 jsme prováděli nutnou a rychlou rekonstrukci domu - provedena výměna oken - staré dřevěné za nové eurookna - dům stojí v památkové zóně...

Co se týče dokumentace, tak máme jen fakturu od dodavatele k dispozici. Chci se jen zeptat, zda je šance na zpětné proplacení z dotačního programu ?

Druhá věc je, pokud bychom se pouštěli do částečného zateplení domu... co se týče programu oprav dům po babičce, tam asi kvůli spoluvlastnictví druhé nemovitosti, nelze o dotaci žádat, nicméně lze opět žádat z programu Nová zelená úsporám?

Jako podmínkou jak pro výměnu oken tak i zateplení se vyžaduje odborný posudek, tady bych se chtěl zeptat, na koho bychom se mohli obrátit? Lze tento posudek vyhotovit i zpětně (viz náš případ, již provedené výměny oken).

Děkujeme.


Dobrý den,
ve vašem případě bych asi spíše doporučil osobní konzultaci v konzultačním středisku EKIS, která je pro vás zdarma.
Nicméně pokusím se odpovědět na vaše otázky.
Dne 26. září 2023 startuje nová výzva programů Nová zelená úsporám (NZU) i varianta Oprav dům po babičce (ODPB). U obou programů je nastavena podpora na opatření i zpětně, konkrétně opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Nicméně program ODPB je zaměřen pouze na komplexní rekonstrukci celého domu (zateplení podlah, stěn, střech, stropů) tak, že budova bude de facto plnit požadavky na úrovni dnešních novostaveb. Naopak klasický program NZU zná tři úrovně zateplení (dílčí, základní nebo optimální).
Pro možnost získání dotace je třeba projektová dokumentace a energetické výpočty a je nutné dosáhnout procentních úspor a zateplovaná/měněná konstrukce musí splňovat také podmínky programu. U výměny oken by se muselo jednat o okna s trojskly s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw maximálně 0,9 W/m2.K. Pokud by se jednalo o částečné zateplení, musela by síla tepelné izolace splňovat parametry dané podmínkami programu. K daným opatřením (i dříve realizovaným) je nutné doložit také závěrečnou zprávu odborného dozoru a doložit fotografiemi původní stav (např. stará okna) a nový stav a zároveň dozor potvrdí, že byla instalace provedena v souladu s podmínkami.
Výše dotace je v případě kategorie "dílčí" pro měněná okna 2 200 Kč/m2 a pro zateplení stěn, případně stropů a střechy 600 Kč/m2.
Odborný posudek se skládá z projektové dokumentace (může zpracovat autorizovaný projektant nebo architekt) a energetického hodnocení (může zpracovat energetický specialista).
Zpracovatelů podkladů je spousta, lze případně použít dobrovolný seznam přímo na stránkách programu: https://novazelenausporam.cz/specialiste/

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB