Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.23 / dotaz č. 169722
Vážená paní, vážený pane.

Rád bych touto cestou využil možnosti a požádal Vás o odborné poradenství v oblasti dotací.

Nová zelená úsporám přináší širokou nabídku dotací, která zahrnuje nejen podporu pro zateplení a výměnu oken stávajících objektů, ale také podporu pro výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
V příštích měsících bychom chtěli začít s výstavbou nového RD a nevíme, zda náš dům bude splňovat požadavky na datace.

V PENB k domu je uvedeno: klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů C 108. Ukazatele energetické náročnosti: průměrný součinitel prostupu tepla budovy 0,21 W(m2.K) B, měrná potřeba tepla na vytápění 65 kWh(m3.rok). Celková dodaná energie: 117 kWh(m2.rok) B, vytápění 90 kWh(m2.rok) C, příprava teplé vody 20 kWh(m2.rok) A, osvětlení 7 kWh(m2.rok) D.

Prosím o vyjádření, zda novostavba tohoto domu splňuje požadavky alespoň na některé dotace, či nikoli. Případně Vás požádám o individuální návrh opatření, jak splnit požadavky na dotace. Děkuji.
Hezký den

Dobrý den,
příští týden, konkrétně 26. září 2023 startuje nová výzva programu Nová zelená úsporám (NZU), která podporuje též výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. V dřívějších výzvách znal program tři různé úrovně novostaveb a od toho se odvíjela i výše dotace. V nové výzvě už bude pouze jedna výše podpory a to 535 000 Kč na dům. Zároveň se však jedná o poměrně přísné parametry na novostavbu - mělo by se jednat o tzv. pasivní dům.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je dosažení technických parametrů, které jsou uvedeny v závazných pokynech. Jedná se celkově o 7 kritérií a je nutné splnit všechny. Část parametrů se dá ověřit též z PENB zpracovanému ke stavebnímu povolení.

Nyní komentář k vámi uváděným parametrům z PENB:
- klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů C 108 ..... v NZU je požadavek na klasifikační třídu A (a ještě je nutné vyjít o cca 20% lépe)
- průměrný součinitel prostupu tepla budovy 0,21 W/(m2.K) B ..... v NZU je požadavek na klasifikační třídu A
- měrná roční potřeba tepla na vytápění 65 kWh/(m2.rok) ..... v NZU je požadavek maximálně 20 kWh/(m2.rok)
Dále je potřeba, aby byla v domě instalace systému řízeného větrání s rekuperací a venkovní stínící technika (rolety, žaluzie, markýzy, přesahy) na exponovaných výplních otvorů tak, aby nedocházelo v letních měsících k přehřívání interiéru. A dále aby průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby byla maximálně 0,6 1/h (tento parametr se jako jediný ověřuje reálným měřením pomocí tzv. blower door testu).
Z vámi uváděných parametrů z PENB a požadavků programu je celkem jednoznačné, že váš dům aktuálně nesplňuje podmínky programu. Ono pokud dům není již od samého počátku návrhu projektován jako pasivní dům, je již velmi problematické nebo i nemožné dosáhnout požadované parametry bez zásadnějších úprav.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB