Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.9.23 / dotaz č. 169971
Dobrý den, jsme oba důchodci, bydlíme ve vlastním bytě v bytovém domě a potřebujeme vyměnit střešní okna.
Máme možnost získat dotaci? Děkuji ya odpověd.

Vážení,
vzhledem k tomu, že ve svém dotazu uvádíte, že jste oba důchodci, tak předpokládáme, že Váš dotaz směřuje především na dotační program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti a to na jeho část týkající se podpory v oblasti výměny oken. Tento dotační program je skutečně primárně určen pro tzv. nízkopříjmové domácnosti, kde ale podle „Závazných pokynů pro žadatele…NZÚ Light…“ části 2.1 …“ může být oprávněným žadatelem o podporu pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň : -žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení ( není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Pokud by však nešlo o rodinný dům, ale jednalo by se o bytovou jednotku v bytovém domě – tak jak, ve svém dotazu uvádíte - tak na takovou bytovou jednotku v klasickém a běžném bytovém domě se tato dotace v rámci programu NZÚ Light nevztahuje, tj. ani na výměnu střešních oken.

Na tepelnětechnické rekonstrukce a úpravy v bytových domech jsou v rámci dotačních programů Nová zelená úsporám vyčleněny jiné dotační programy a to pro tyto žadatele a příjemce podpory : - Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva, - pro obce a veřejná správu, - pro fyzické a právnické osoby (byt. domy – standard).
Tyto dotace na bytové domy, jsou však vždy koncipovány a sestaveny tak, že o dotované tepelně technické rekonstrukce a úpravy (tj. např. výměna oken, zateplení stěn, zateplení střechy, atd.) žádá celý bytový dům jako žadatel a rekonstrukce a úpravy se provádějí na celém domě (podrobněji viz web stránky programu NZÚ https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/).

Pokud by jste měli zájem o konzultaci ohledně těchto dotací na byt. domy, tak je možné uvedené konzultovat na našem středisku EKIS v Olomouci - tel. 777 068 990, e-mail svobodapa@volny.cz. Konzultace jsou v rámci činnosti EKIS pro zájemce zdarma.
S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk