Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.9.23 / dotaz č. 169999
Dobrý den,
potřebovali bychom vypracovat projekt na instalaci FVE pro náš bytový dům. Letošní rok chystáme rekonstrukci střechy z programu Zeleň úsporám a v budoucnu bychom chtěli vlastníkům navrhnout řešení biosolarní střechy. Potřebujeme předtím ověřit technickou a ekonomickou realizovatelnost projektu FVE.
Děkuji
Pavlík
člen SVJ
Dobrý den, orientační návrh a cenu FVE je schopný v rámci předprojektového servisu zajistit dodavatel FVE elektrárny - doporučila bych si najít ověřenou firmu/ dodavatele FVE ( ověřené dodavatele naleznete např. zde: https://www.refsite.info/photovoltaics/reviews a domluvila bych se s nimi na obhlídce řešeného bytového domu. Dodavatel FVE potřebuje zjistit velikost a případný sklon střechy , její orientaci ke světovým stranám, je potřeba zjistit na místě, kde by mohlo být umístěno příslušenství FVE ( zařízení by mělo být co nejblíže panelům a místnost by měla být větraná), je potřeba promyslet, jak bude FVE velká ( jaká je spotřeba elektřiny v domě ) a jak budete vyrobenou energii akumulovat ( jsou různé možnosti řešení - akumulace do baterií, do teplé vody nebo na pohon tepelného čerpadla k vytápění budovy) a také si musíte promyslet, jestli bude dům v případě přebytků dodávat elektřinu do veřejné distribuční sítě. Projekt na fotovoltaickou elektrárnu je schopen zajistit dodavatel FVE včetně vyřízení dotace. Je potřeba ale záměr projednat také s příslušným stavebním úřadem. Zajímejte se také o to, jak často se budou dělat například revize FV, jaká je životnost panelů a baterií, jestli je potřeba řešit nějakým způsobem požární bezpečnost apod. Pokud uvažujete o rekonstrukci střechy a žádosti NZÚ pro bytové domy, bylo by lepší instalaci FVE a rekonstrukci střechy zahrnout do jedné žádosti a využít kombinačních bonusů ( 20 000 Kč za každé opatření). V rámci dotačního programu můžete získat 15 000 Kč za 1kWp instalovaného výkonu FV panelů, 10 000 Kč za 1 kWh el. akumulačního systému a 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející vyrobenou energii z FV systému. Orientační cena FV elektrárny o výkonu 33,5 kWp se může pohybovat kolem 1 400 000 Kč s tím, že dotace na takto velkou elektrárnu se může pohybovat kolem 700 000 Kč. Návratnost investice se může pohybovat při aktuálních cenách kolem cca 4-5 let. S pozdravem P. Kostelníková.