Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.23 / dotaz č. 170177
Mám zájem o dotaci na teplou vodu pro starobní důchodce, kteří žijí v domku sami. Tuto podmínku splňuji. Jsem starobní důchodce 82 roků, bydlím v domě sám a mám zde samozřejmě i trvalé bydliště. Mám však dceru, které jsem před rokem tento domek daroval. Ta bydli jinde a má tam i trvalé bydliště. Já mám v darovací smlouvě zajištěno doživotní bydlení formou věcného břemene. Veškeré náklady za sebe i bydlení si tedy hradím sám. Bylo by pro mne s podivem, kdybych nemohl dotaci 99.000,- na zřízení fotovoltaiky na teplou vodu získat, variantu s dotací 45.000,- Kč, z jednoho mého důchodu nemohu realizovat.
V Závazných podmínkách NZÚ LIGHT je definována OPRÁVNĚNOST ŽADATELE následujícím způsobem
Žadatelem o podporu může být pouze VLASTNÍK nebo SPOLUVLASTNÍK rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti STAROBNÍ DŮCHOD nebo INVALIDNÍ DŮCHOD 3. stupně1, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

RESUMÉ
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastníkem je dcera, která nemá v RD trvalé bydliště, tak oprávněným žadatelem nejste Vy (nejste vlastníkem RD) ani Vaše dcera (nemá zde trvalé bydliště před 12.9.2022).
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk