Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.23 / dotaz č. 170180
V případě, že zákazník žádá o dotaci NZÚ LIGHT a má elektrokotel již se zásobníkem teplé vody 80l (nedostačující), tak bylo by možné pořídit akumulační nádrž s topnou spirálou a jednoduchý střídač se dvěma zásuvkami (mohl by tedy pohánět elektrokotel i novou nádrž). Sčítali by se objemy těchto nádrží nebo ne? Nebo bychom museli akumulační nádrž pořídit větší aby splňovala podmínku 45l/1kWp?
Je třeba splnit Závazné podmínky NZÚ LIGHT (poslední verze k 2.5.2023), kde je definováno následující
"Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody VZTAŽENÝ K INSTALOVANÉMU fotovoltaického systému 45l/kWp"

na stránkách www.novazelenausporam / dotazy NZÚ LIGHT je metodicky pracovníky Fondu vyřešen obdobný dotaz
dotaz - Mohu do minimálního akumulačního objemu 45l/kWp počítat také objem stávajícího boileru?
odpověď - Pokud je stávající bojler navrhovaným systémem PŘÍMO OHŘÍVÁN tj. je na něj napojen vnitřní výměník nebo elektrické topné těleso ohřívače, pak ANO.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk