Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.23 / dotaz č. 170186
Vlastníme rodinný dům s č. popisným nalevo od cesty (cesta je obecní) a přístavek napravo od cesty, ten má jen parcelní číslo. V přístavku je bojler, ale panely na ohřev vody bychom chtěli instalovat na rodinný dům vlevo. Chci se zeptat, zda je to možné provést v rámci toho, že cesta je obecní a dráty by musely vést vzduchem od domu na přístavek?
Dotační program NZÚ LIGHT je dle Závazných pokynů určena na opatření realizovaná přímo na rodinných domech. Vzhledem k tomu, že bojler pro ohřev teplé vody je umístěn v přístavku "přes cestu", nejedná se o opatření na rodinném domě a tedy není dotačním programem podporováno.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU / podporované typy staveb
a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.