Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.23 / dotaz č. 170189
Lze u Nové zelené dotace LIGHT nejprve zažádat o solární ohřev vody pro seniory (90tisíc) a posléze o dotaci na zateplení stropu a fasády? Tudíž žádat dotaci dvakrát? Nikde jsem to nedokázal vyčíst. Děkuji za info.
V současné době je třeba dle aktuálně platných Závazných podmínek NZÚ LIGHT žádat o všechna opatření / oblasti podpory najednou v JEDNÉ ŽÁDOSTI v rámci současné Výzvy od 2.5.2023.
Pokud však žadatel podával ŽÁDOST na Oblast podpory – ZATEPLENÍ stávajících rodinných domů před 2.5.2023, je možné teď podat samostatnou ŽÁDOST pouze na Oblast podpory – instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE).

2.4 Žádost a další ustanovení
b) V rámci výzev programu Nová zelená úsporám Light nelze na jeden rodinný dům poskytnout podporu na více žádostí ve stejné oblasti podpory.
c) V rámci této výzvy nelze na jeden rodinný dům poskytnout podporu na více žádostí.
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk