Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.23 / dotaz č. 170386
Dobrý den, mám stará dřevěná okna, vztahuje se na to nějaká dotace?
Dobrý den,
v případě, že máte zájem pouze o výměnu oken je možno využít dotační tituly:

NZU-Light – a to v případě, že splňujete následující podmínky:
1) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
2) žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
3) žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20% celkové plochy RD.
Výše podpory - maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 100% celkových realizačních výdajů projektu. Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora na výměnu oken je 12 000,-Kč na 1 ks. výplně.
Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.
Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem. Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní než jsou uvedené.
V případě, že nesplňujete výše uvedené podmínky je možno využít dotační titul NZÚ - Standard . V takovém případě bych Vám doporučil si sjednat bezplatnou konzultaci s energetickým specialistou, který vám může zpracovat zdarma posouzení stavby (NEO) a doporučí vhodná opatření a správný dotační titul.

S přáním hezkého dne, Ing. Josef Svoboda M-EKIS 3M62.