Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.23 / dotaz č. 170618
Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení.

Mám obývané patro domu. Skladba stropu je: zateplení zevnitř, někde 10 cm polystyren, někde sadrokarton a 10 cm vaty, nad tím hurdisky po celém stropě a poté beton. Nad tím půda, kterou se chystám zateplit.

Dotaz zní. Stačí na podlahu položit 2x 16 cm vaty křížem? Bez jakékoliv parozabrany a folie pod vatu, aby to dýchalo? Stejně tak vatu nezakryvat, aby dychala?

Druhy dotaz. Zda je možné někde mezi vatu použít polystyren, z důvodu udělání pochozí lávky, např. 1 metr široké a dlouhé dle potřeby.

Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.
Konstrukčně se jedná o keramo-betonový strop, který na rozdíl od konstrukcí dřevěných není tolik ohrožen případnou kondenzací transferující vlhkosti konstrukcí. Přesto v současném stavu do jisté míry lze očekávat, že v takto koncipované skladbě ke kondenzaci může docházet. Je to způsobeno nevhodným řazením materiálů, kdy tepelná izolace, ať již EPS nebo MV jsou umístěny na spodku konstrukce na straně vytápěných místností. Jinak se bude chovat nad vatou, jinak možná nad EPS, záleží na způsobu uložení tepelné izolace a také na skutečné funkci parozábrany, pokud je pod vatou osazena a jak je těsná.
Doplněním tepelné izolace na bázi minerální vaty shora se konstrukce difúzně neuzavře, neboť faktor difúzního odporu tohoto materiálu je cca 1,1 až 1,3 (-), což je téměř jako vzduch. Správným provedením bez mezer a škvír se dosáhne změny průběhu teplot v konstrukci tak, že by mohl být odstraněn rosný bod.
Pokud dotaz směřuje k hodnotě tepelného odporu či tepelně izolačních vlastností, pak lze vyjít srovnáním z normových doporučení:
Normativní požadavky jsou udávány závaznou normou ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (10/2011). Ta stanovuje pro strop pod nevytápěnou půdou minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,30 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Obvykle se u dodatečného zateplení snažíme bezpečně splnit nebo mírně překročit hodnotu doporučenou.
Současná konstrukce podle Vašeho popisu je na hodnotě součinitele U kolem 0,4 (W/m2.K). Požadavky tedy nesplňuje.
Při vložení 2 x 16 cm minerální vaty (v rolích nebo desky?) se hodnota součinitele prostupu tepla U zvýší cca až na 0,10 (W/m2.K). Odpověď na Vaši otázku tedy zní ano, takto provedené opatření a to bez parozábrany, která není nutná, bude stačit.
Vložit mezi místy, patrně jako jakési opěrné body, nic zásadně nepokazí. Existuje například jeden systém zateplení půd, který se skládá z polystyrénových „křížů a desek“, které se staví na svislo a vytváří rošt, který se vyplňuje díly z minerální vaty. Polystyrénové dílce slouží jako podpora pro osazení latí, na které lze umístit pochozí lávku, v daném, systému tam mají podlahu na bázi dřeva pro celoplošné využití půdy.
Hovoříte-li o 2 x 16 cm vaty v rolích, lze ji umístit do křížového roštu z užších fošen (např. 3 / 16 cm) na svislo. Na rošt lze umístit lávky nebo podlahu z prken s mezerami, aby vata „dýchala“. Tepelný most je pak omezen jen na body křížení roštu.
Snad levněji lze zateplit i různými typy foukaných izolací, z nichž především materiál na bázi recyklované papírové buničiny se vyznačuje násobně vyšší měrnou tepelnou kapacitou. To je fyzikální vlastnost, která příznivě ovlivní tepelnou stabilitu místností pod takto zatepleným stropem. Ta se pak tak rychle nezahřívá. Zafoukání se dělá do obdobného roštu a cca ve stejné tloušťce bude z pohledu izolace stačit. I zde bez parozábrany, neboť faktor difúzního odporu tohoto materiálu je cca 1,1 až 3 (-), čili podobný vatě.
Jsou samozřejmě i další možnosti foukaných izolací, které mají obdobné použití.
Ještě k polystyrénu, pokud by se pokládal ve dvou vrstvách v celé ploše. Zde bych se případné kondenzace na spodní straně EPS desek, především horních, trochu obával a parozábrana by asi byla na místě. Bude tedy lepší vždy se přiklonit k bezpečnému řešení.
Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk