Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.23 / dotaz č. 171419
Dobrý den,
jsem v předčasném důchodu. Mám prosím nárok na zelená úsporámpro důchodce, solární ohřev užitkové vody?
Předem děkuji za stanovisko.
Dle podmínek NZÚ Light musí žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírat ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod, žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022. Veškeré podrobnosti naleznete v dokumentu - Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu - https://novazelenausporam.cz/dokument/3060
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk