Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.10.23 / dotaz č. 171889
Dobrý den chtěl bych vás poprosit o pomoc z vyřízení dotace k Zelená úsporám. Nemám u poskytování v podobných služeb pro občany nějak velké zkušenosti. Za zaslání bodově vysvětlených nezbytných pokynů bych byl velmi vděčný. Momentalně jsem zatím zaregistrován pro žádost k vyřízení dotace. Dnes jsem byl na poště ověřit svou identitu občana. Stavím novostavbu pro moji tři členou rodinu. Jelikož jsem z oboru věcí část prací provádím sám. I tak je postavit dům při dnešních cen velmi finančně náročná. Proto má žádost k poskytnutí dotace.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den.

Jestli to dobře chápu, tak byste chtěl žádat dotaci v oblasti B – NOVOSTAVBA, dříve nazývaná pasivní dům.

K dotaci je potřeba odborný posudek. Odborný posudek pro oblasti podpory B se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
Energetické hodnocení zpracovávám já a ještě k tomu potřebujete projektanta, který zpracovává projektovou dokumentaci.
Energetické hodnocení zahrnuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), schematické nákresy budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy a označení konstrukcí, které uvádím v jednoduchém energetickém posouzení. K žádosti se ještě dokládají některé protokoly výpočtů jako součinitelé prostupu tepla, výpočet nejvyšší denní teploty apod.

I pokud máte již projektovou dokumentaci hotovou, tak bude ještě potřeba spolupráce s projektantem. Obvykle se ještě něco upravuje a fond vyžaduje i některé věci, které v projektu většinou nebývají. Také asi nebudou nakresleny detaily, které se mají k pasivu dokládat. A pokud se dělá výpočet lineárních vazeb, tak i k tomu slouží detaily, kterých může být i dvacet. Projektant pak provádí i stavební dozor a vypracovává závěrečnou zprávu.

Nevím, v jaké fázi máte Vaši novostavbu? Zda se už staví nebo je to zatím jen v přípravě?
Co se týká splnění požadavků dotace hladiny „Pasiv+“, tak je ideální, když už projektant připravuje projekt pro pasivní dům. Je tam spousta věcí, které ovlivňují konečný návrh, se kterými by se mělo už od začátku počítat. Je to například tvar budovy, orientace ke světovým stranám, vzduchotěsnost, stínící prvky apod.

Důležitá věc při žádosti o dotaci pro nízkoenergetický dům je průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby. To se měří po dokončení blower door testem. Na tohle je nutné myslet už během výstavby, protože někdy bývá problém dosáhnout stanovených hodnot. Pro oblast podpory „Pasiv+“ je to n50 ≤ 0,60 1/h. Zde bych doporučoval zjistit si další informace například na stránkách pasivních domů, kde je uvedeno, na co si dát pozor. Například jak dělat rozvody elektřiny, aby pak nedocházelo k netěsnostem. Také bývá problém u sádrokartonových podhledů. Vím, že někteří museli sundávat tyhle podhledy a znovu přetěsnit fólie.
Pokud nebude splněna průvzdušnost obálky budovy, není možné získat dotaci.

Nevím, jak ten Váš dům vypadá, ale na osluněných stranách většinou vychází povinné venkovní žaluzie, pokud tam nejsou jiné stínící prvky například markýzy apod.

Dům musí mít nucené větrání se zpětným získáváním tepla např. rekuperací. Dále také záleží na způsobu vytápění a ohřevu teplé vody.

Podmínkou pro poskytnutí dotace v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které vycházení ve výpočtu tj. Měrná roční potřeba tepla na vytápění, Primární energie z neobnovitelných zdrojů, Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy, Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy a Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období. Pak také ještě podle naměřené Průvzdušnosti obálky budovy po dokončení stavby.

Barva nové fasády domu bude zvolena ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu nebo podobných odstínů ze vzorníků výrobců fasádních omítkových a nátěrových hmot, přičemž takový podobný odstín musí splňovat maximální možnou odchylku ΔE 5 od některého z odstínů výše uvedeného vzorníku NCS. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem.

Žádost se podává v systému AIS SFŽP ČR. Žádost si můžete podat sám nebo provádím asistenci při podání žádosti anebo za Vás podává žádost jiná osoba, ale i tak se musíte přihlásit jako žadatel do systému AIS SFŽP ČR přes identitu občana (dříve e-identita) nebo pomocí internetového bankovnictví.

Není uvedeno, zda už máte zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Pokud už Vám někdo PENB zpracoval, tak by měl mít oprávnění i na zpracování energetického hodnocení, které potřebujete k podání žádosti.

Další podrobnější informace na stránkách NZÚ odkaz: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/

S pozdravem
Miroslav Sáblík