Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.10.23 / dotaz č. 172694
Dobrý den, naše organizace vlastní plynovou kotelnu a vyrábí teplo pro vlasní potřebu. Nově budeme dodávat ještě teplo z této plynové kotelny jiné organizaci v sousedním domě přiléhající k naší budově. Určitě chceme dodávat teplo bez zizku a bez licence. Známe cenu zemního plynu. Prosím jaké povinnosti a jak nejlépe fakturovat teplo a vypočítat cenu tepla sosusední organizaci, musíme teplo měřit ? Jak je to s DPH za Teplo? Můžeme spotřebu tepla počítat jen z podlahových plch obou budov a rozděli poměrem z ceny plynu ?
Dobrý den,
rozdělěním nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie se zabývá vyhláška č. 405/2015 Sb. V každém případě doporučuji na větve vedoucí do obou objektů instalovat stanovená měřidla na měření dodávky tepla (měřidla pravidelně cejchovaná) a v poměru naměřených spotřeb rozdělit náklady na vytápění obou objektů. Do nákladů za vytápění zahrnout veškeré průkazné náklady spojené s výrobou tepla - náklady na palivo, servis, údržbu, opravy, .... Tímto způsobem budou přeúčtovány náklady spojené s dodávkou tepla. Doporučuji sepsat smlouvu o poskytování tepla (vzor smlouvy lze najít na stránkách ERÚ).
Doporučuji, pokud je možné, aby sousední objekt byl spoluvlastníkem a provozovatelem zdroje tepla. Pak není potřeba oprávnění k podnikání, neboť neexistuje vztah mezi odběratelem a dodavatelem podle dokumentu "Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí"
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk