Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.10.23 / dotaz č. 173002
dobrý den,mám dotaz kdy vzniká nárok na dotaci pro pořízení na solární ohřev vody děkuji Vránová
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Požádat mohou:
 Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
PODMÍNKA: Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
Jak a kdy požádat o NZÚ Light na solární ohřev vody:
 Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 Podpora se vztahuje na opatření provedená po 12. září 2022.
 Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light.
 UPOZORNĚNÍ: Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Odpovídá:  Ing. Karel Zubek - EKIS Vsetín Městský úřad tisk