Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.10.23 / dotaz č. 174475
zajímá mě ,jestli mám nárok na dotaci solárních panelů na ohřev vody jako důchodce,když vlastním patrový rodiný dům ,kde mám přízemní prostory jako restauraci,v které podnikáme společně se ženou,která je taktéž v důchodu.jedná se o ohřev vody elektrického bojleru (200 l),pro rodiné potřeby.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Podmínky pro získání dotace Nová zelená úsporám Lidht :

– žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, na jehož vylepšení bude dotace
určená. Může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost. V nemovitosti musí být žadatel
hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.

Dále to musí být někdo, kdo spadá do jedné z těchto kategorií

- starobní důchodce
- invalidní důchodce ve 3. stupni
- ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (po
jakkoli dlouhou dobu – není potřeba, aby ho pobíral od 12. září do podání žádosti v kuse)

Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti, s výjimkou dětí a studujících.

U penzistů není na překážku, pokud si k důchodu nějak vydělávají – podmínkou je to, že musí pobírat důchod.

Pokud mají rodiče-penzisté v nemovitosti přihlášeného k trvalému pobytu potomka, který ale fakticky žije jinde, není to na překážku. Jen je potřeba, aby tento fakt potomek potvrdil v čestném prohlášení.

Dále - o příspěvek na bydlení můžete žádat i zpětně, a to až tři měsíce do minulosti.
Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo dokonce zpětně.

Žádosti se přijímají pouze elektronicky na základě Identity občana, datových schránek, služba Moje identita nebo pomocí mobilního klíče ke Governmentu. Žádost se vyplňujeme na formuláři na webu Agentového informačního systému Státního fondu životního prostředí.

K žádosti musíte ještě přiložit :
Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
Odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny.


Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:
Stav po skončení úprav – fotografiemi.
Zprávu o provedených opatřeních
S výběrem vhodných stavebních úprav mají bezplatně pomoct lidé z místních akčních skupin (MAS) nebo Vám bezplatně pomůže naše Energeticko-konzultační a informační středisko (EKIS).
Po skončení úprav zpracují zprávu Vám MAS zpracuje jednoduchou zprávu ( odborný posudek) o provedených opatřeních.

Z výše uvedeného vyplývá, že by jste měli dotaci na solární panely pro ohřev vody dostat.

V případě dalších dotazů neváhejte nás oslovit.

Přeji hezký den

Ing. Miroslav Nezdara
EKIS Cheb

Zdroj : https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2022/12/06/1670319709_NZ%C3%9A%20Light_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_12-2022.pdf


Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara tisk