Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.23 / dotaz č. 174647
Dobrý den,

lze dle LEX OZE 1 realizovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2 MWp na poli, kde pozemky jsou tř. ochrany 3? V územním plánu se jedná o pozemky v extravilánu vedené jako zemědělská půda.
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

FVE s výkonem nad 1 MW je podle energetického zákona stavbou ve veřejném zájmu. Viz §2 odst. 2 a) 18. zákona č. 458/2000 Sb.
I pro stavbu ve veřejném zájmu platí, že podléhá stavebnímu zákonu. Pro stavbu tedy musíte mít platné stavební povolení. V rámci stavebního řízení by v tomto případě bylo nutné předložit i souhlas s vynětím daných pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Podrobnosti vám sdělí váš právní poradce.
S pozdravem
K. Srdečný