Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.23 / dotaz č. 175843
Vážení,
Jsme vlastníky bytového domu o rozměrech: délka 42 m, šířka 15 m a výška (k římse) 7,25 m. Dům byl postaven v roce 1929 a je z 80% podsklepený. V přízemí domu je síla zdi 60 cm, v patře 45 cm. V minulosti byla v domě veškerá okna vyměněna za plastová. V současné době uvažujeme o zateplení domu zvenčí, ale nevíme, jaký materiál by byl pro tento typ domu nejvhodnější. Dům není izolovaný, neboť je trvale obydlen, a tudíž nelze takovouto náročnou stavební akci provést. Viditelně se vlhkost v domě neprojevuje. Jednotlivé bytové prostory jsou vybaveny plynovým topením.
Tímto bychom vás chtěli požádat o poskytnutí poradenství v oblasti zateplení předmětného domu.
Děkujeme.


Materiál první volby pro zateplení fasády je pěnový polystyren. Jeho výhodou je, že firmy jsou již na něj zvyklé, práce s ním je relativně snadná a má dobrý poměr užitné hodnoty k ceně. Tam, kde je třeba zmenšit tloušťku izolační vrstvy je vhodné použít šedý polystyren, který má nižší tepelnou vodivost. Dále můžete použít.:
Desky z fenolické pěny:
jde o jeden z nejlepších tepelně izolačních materiálů. Jeho součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK , což je necelých 60 % tepelné vodivosti běžného bílého fasádního polystyrenu. Cena tohoto materiálu je ovšem mnohonásobně vyšší.
Minerální vata:
se používá především tam, kde je požadována nehořlavost. Má také trochu lepší akustické vlastnosti (zvukový útlum). Speciální lamely z minerální vaty s kolmou orientací umožňují zateplovat i nerovinné stěny. S minerální vatou se v kontaktních izolacích pracuje trochu obtížněji a její cena bývá vyšší oproti pěnovému polystyrenu.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Ostatní
tisk