Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.23 / dotaz č. 176032
Dobrý den.
Poprosím o radu ohledně fve zelený bonusem z roku 2012 kde mám 4kw jednofáz spotřebou pro sebe z 1 fáze a přebytky do sítě kde mám i licenci ERU na výrobu která byla potřeba.Energie mě nestačí a chtěl bych v tom samém domě dělat novou elektrárnu o výkonu 9,6kw 3 fáz s 3 bateriemi 17kw s využitím do sítě nebo na uschování energie na to kdy bude třeba nebo ostrovní systém.Teď na domě mam 2 EAN kody na výrobu a na spotřebu.
Otázka prosím - je možné a jak připojit tuto elektrárnu? co proto musím udělat? Je možné žádat o dotaci na novou elektrárnu 9,6kw ?
Moc děkuji za odpověď
Podle obecných podmínek uvedených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory programu NZÚ Rodinné domy standard:
Podporu nelze poskytnout na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření, zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, instalace zdroje pro ohřev vody, termické a fotovoltaické systémy, a to včetně OZE instalovaných jako součást podporované novostavby v oblasti podpory B této nebo předešlých výzev programů NZU a obdobných.
Podle specifických podmínek pro oblast C3 fotovoltaické systémy:
Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Pokud by existovala možnost, aby váš záměr přes výše citované podmínky splňoval možnost získání dotace, doporučuji vám obrátit se přímo na administrátora dotace SFŽP kontaktním formulářem pro dotazy:
Kontaktní formulář – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)
https://novazelenausporam.cz/kontaktni-formular/
nebo konzultací s projektovým manažerem NZÚ krajského pracoviště v Pardubicích (po, st, pá od 9 hod. telefonicky 724795269 nebo osobně na adrese Pernerova 168, Pardubice

Technické řešení provedení a připojení FV soustavy přesahuje možnosti a poslání tohoto severu, výběr a oslovení možné dodavatelské firmy vám mohu doporučit např. s pomocí portálu www.refsite.cz

S pozdravem, Jiří Malkovský