Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.23 / dotaz č. 176199
Odvětrání podlahy-základů domu( iglu)
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně odvětrání cca 140 let starého domu při celkové rekonstrukci. Základy domu jsou kamenné na sucho skládané do výšky cca 30 cm nad čistou podlahu. Dle projektu mám použít iglu výška 20cm na které přijde monolitický beton o výšce 15 cm. Iglu má být odvětrána do volného průduchu v komínu , který bude mít
rotační hlavici ( která by měla dělat podtlak...) a hlavní dotaz zní, zda se musí udělat přisávání do iglu ve stěnách základu. Dle projektu tam mýt nemá a i projektant mi zdělil, že to není třeba. Že podtlak vlhkost a radon vysaje i tak....
Předem děkuji za reakci.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Popisovaný systém odvětrání je určen primárně na řešení vlhkosti spodní stavby. Vzhledem k velmi dobrému proudění vzduchu je dodatečným efektem i odvětrání radonu. Nedokáži posoudit, jakou prioritu řešení má celková koncepce projektu. To je skutečně věcí projektanta.
Odvětrání vlhkosti je u tohoto systému obvykle a na doporučení výrobce navrhováno tak, že vzduchoizolační dutina má přívodní otvory v soklové části. Doporučují se na jižní straně domu, ale nemusí to tak být. Jde vždy o individuální posouzení stavby, terénu a orientace. Odtah je pak komínovým efektem. Zpravidla stačí přirozený tah komínem, nebo svislým vedením. Počty průduchů nasávacích a odtahových se pak navrhují dle reálné možnosti stavby, její plochu, půdorys a s ohledem na vyváženost proudění.
V daném případě je zřejmě záměrem projektanta podpořit tah ventilační hlavicí a tudíž předpokládá vytvoření většího podtlaku. Na podobném principu je založen systém odvětrání radonu z podloží stavby, kdy jsou do štěrkových podsypů pod základovou deskou uloženy souběžné flexi děrované trubky s vyvedením do svislého potrubí nad střechu. Zde systém funguje rovněž na přirozeném tahu a předpokládá, že takto vytvořený minimální podtlak umožní odvětrání radonu.
Jsem mínění, že klasicky provedený systém provětrání s přívodem i odvodem bude na transfer radonu do jisté míry fungovat také, ale lépe splní vysoušení podzákladí. Jisté je, že radonová bariéra z izolačních pásů bude v řešení nutná také. Jedná se patrně o vyšší radonový index.
Naopak specialisté na radon, kteří se neohlížejí příliš na problém sanace vlhkosti, se rozhodně přikloní k vytvoření podtlaku jako účinnějšího způsobu odvětrání plynu. Důvodem, který uvádí je, že vyrovnané proudění radon „nevytáhne“. Projektem navržený způsobem ale nemusí zcela naplnit cíl účinnějšího odvlhčení. Priority tedy stanoví projekt a to i s ohledem na platnou radonovou legislativu, kde si lze stanovit podle vyhlášky stupeň ochrany stavby před radonem.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
tisk