Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.23 / dotaz č. 176405
Dobrý den,
obracím se na Vás ohledně nové dotace Rodinné domy, která je spuštěná od září 2023. Potřebovali by jsme vypracovat odborný posudek na výměnu dvou střešních oken a zateplení střechy.
Bylo by to možné? A co všechno budete potřebovat?

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

Váš dotaz směřuje na dotační program Nová zelená úsporám, HOUSEnerg - Rodinné domy, s výzvou vyhlášenou v září 2023. Výměna střešních oken a zateplení střechy spadá do Oblasti A – Zateplení. Tato oblast obsahuje celkem 4 úrovně rozsahu provedených úprav (Památky / Dílčí / Základní / Optimální), přičemž i v tom nejmenším rozsahu je třeba provedenými úpravami oproti stavu před realizací opatření mj. dosáhnout alespoň:

- 10 % snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy,
- 10 % snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok a
- 10 % snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok.

Já na základě Vámi pospaných informací nejsem schopen posoudit, zda výměnou 2 ks střešních oken a zateplením střechy výše popsaných parametrů dosáhnete. Na základě zkušeností ale odhaduji, že spíše nikoliv, a bude třeba připojit ještě další opatření. Dopad těchto opatření je třeba ověřit tzv. energetickým hodnocením - viz níže.

Pro podání žádosti o podporu je třeba předložit celou řadu dokladů, přičemž ve vazbě na energetické úspory dosažené stavebními úpravami se jedná o Odborný posudek, ze kterého musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené závaznými pokyny. Odborný posudek pro oblast Zateplení zahrnuje:

- Projektovou dokumentaci, kterou zpracovává osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru nebo specializaci dle typu podporovaného opatření.
- Energetické hodnocení, které zpracovává energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování průkazu energetické náročnosti. Právě v rámci tohoto dokumentu jsou navržena a posouzena opatření pro zateplení.

Hlavní krok, který doporučuji abyste učinili, je na stránkách https://www.mpo-enex.cz/experti/ vyhledat seznam energetických specialistů, a oslovit některého z nich, ideálně v blízkosti Vašeho domu. Pokud vedle energetického hodnocení nebude schopen zpracovat současně i projektovou dokumentaci, jistě Vám někoho vhodného doporučí. V každém případě je to ta pravá osoba, která Vám pomůže zpracovat podklady pro podání žádosti o podporu na Zateplení.

Přeji hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk