Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.23 / dotaz č. 176602
Dobrý den, plánuji využít dotaci "Oprav dům po babičce", ale pro můj případ novostavby na místě stávajícího domu mi nejsou zcela jasné některé podmínky programu. Dle PENB přiloženého ke stavebnímu povolení splňuje navržená obálka novostavby požadavek ČSN 73 0540-2, ale "Referenční hodnota" je u některých položek překročena. Je to problém pro získání této dotace?
Vážený pane inženýre,
pro splnění kritérií dotace NZÚ "Oprav dům po babičce" je nutné splnit všechny parametry uvedené tabulce č.3 "Závazných pokynů pro žadatele". Důležité je zejména splnění průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy max. 0,7 Uem,R ( tedy jeho referenční hodnoty ). Výsledek tohoto výpočtu byste měl najít ve vašem PENB pro větší změnu dokončené budovy ( pro stavební povolení ).
S pozdravem, Robert Šafránek