Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.23 / dotaz č. 176620
Dobrý den, potřebuji zateplit půdu u 150 let starého, dvoupodlažního domu. Strop v patře je tvořen trámy 20 cm, z obou stran záklop z prken, výplň mezi trámy jsou nějaké piliny, spodní strana rákos a omítka, na půdě jsou na prknech naskládané plné pálené cihly naležato, na cihlách už jsou položené trámy krovu 25x25 cm. Budu aplikovat dvě vrstvy minerální vaty o cetkové výšce 30 cm. Dotaz zní zda je nutné položit na podlahu parotěsnou zábranu když jí není možné spoji pod trámy krovu. Za radu děkuji.
Dobrý den,
pokud budete aplikovat minerální izolaci na stávající skladbu stropu bez horního zaklopení z důvodu vytvoření pochozí podlahy půdy, tak není nutné aplikovat parozábranu pod vrstvu tepelné izolace.
Minerální izolace je snadno propustná pro vodní páru (má velmi nízký difuzní odpor) a je tedy důležité, aby nad touto vrstvou nebyl proveden nepropustný záklop. V opačném případě by mohlo hrozit, že se bude hromadit vlhkost ve vrstvě tepelné izolace a ta by postupně degradovala a ztrácela tepelnéizolační vlastnosti.
Správná je i vaše úvaha o dvou vrstvách, které by se ideálně kladly křížem přes sebe, aby byly překryty svislé spáry. Prostupující prvky (např. dřevěné trámy) je vhodné překrýt shora též tepelnou izolací pro eliminaci tepelných mostů.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk