Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.23 / dotaz č. 176813
Řeším kompletní rekonstrukci našeho domku. Domek je z nepálených cihel (vepřovic), stáří odhadujeme někde okolo 100-150 let a stále se nemůžu rozhodnout, jestli zateplovat obvod nebo ne a pokud ano tak čím.
Domek je ve stávající řadové zástavbě, kdy sousedí s vedlejšími domy otevřenými průjezdy, které jsou tak akorát na projetí na dvorek cca 2,6-3 m šířky. Dům má dvě bytové jednotky, kdy v té druhé se normálně bydlí a jsou zatím propojené, než uděláme stavební úpravy.
Zdi mají tloušťku od 500 do 750 mm.
V rámci rekonstrukce budeme dělat nový podkladní beton včetně podřezání a hydroizolací, část stavby se bude demolovat a přistavovat z "pórobeotnovách tvarovek", takže tam zateplíme lepeným EPS, ale nevím, co s tím stávajícím hliněným zdivem. Současně budeme měnit stará kastlová okna za plastová s trojsklem. Budeme zateplovat podlahu kvůli podlahovému vytápění a stropy. Některé stěny jsou teď bohužel vlhké, a právě na té v průjezdu už je cca někde v půl metru vykvetlá sůl, takže bych to nerada ještě zhoršila. Do provětrávané fasády s vatou se nám moc nechce i vzhledem k tomu, že bychom museli zateplit i ze strany otevřeného průjezdu a tam si můžeme dovolit max. 100-150 mm a to už jsme na hraně, tak abychom tudy projeli na dvorek. Takže přemýšlím, jaký bude mít na stavbu, když zateplíme třeba šedým EPS v menší vrstvě.
Dobrý den,
bez znalosti konkrétních svislých kosntrukcí a jejich stavu, bohužel nejsem schopný doporučit vhodný materiál tepelné izolace.
Doporučil bych Vám kontaktovta EKIS nebo MAS, kde by Vám poradili s vhodným dalším postupem (stavebně-technický průzkum problematických konstrukcí, návrh vhodného typu tepelné izolace, atd). Seznam EKIS najdete zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Pokud by kontaktní zateplovací systém ani provětrávaná fasáda nebyli vhodnými řešeními pro Váš objekt jsou i jiné varianty jak zlepšit tepelně-izolační vlastnosti obvodové konstrukce (Tepelně-izolační vnitřní omítka ve větši tloušťce-např. kolem 60 mm, varianty vnitřního zateplení-zde je nutné navrhované řešení posoudit odborníkem).

Šedý fasádní polystyren ( Lambda λD = 0,031 W·m-1·K-1) má lepší vlastnoti oproti klasickému bílemu fasádnímu polysytrenu ( Lambda λD = 0,039 W·m-1·K-1).
200 mm bílé polystyrenu tedy přibližně odpovídá 160 mm šedého polystyrenu
200 mm bílé polystyrenu přibližně odpovídá 110 mm PIR izolace( Lambda λD = 0,022 W·m-1·K-1)

Se střediskem EKIS se můžete také poradit ohledně možnosti financovat Vaši rekonstrukci z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Děkuji Vám za odpověď. a přeji příjemný den.
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk