Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.11.23 / dotaz č. 177196
Dobrý den, chtěli bychom využít dotaci na zateplení rodinného domu a výměny vchodových dveří. Prosím o info, Jaké technické posouzení se dokládá a jakou informaci o výši dotace dostanu před realizací. Jsme důchodci manželé. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

technické požadavky na realizaci se odvíjí od typu opatření.
ZATEPLENÍ FASÁDY: Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm. Při použití materiálu s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi lze použít tenčí vrstvu izolace, např. 160 mm. (Nutné odsouhlasené poradcem EKIS, dokládá se výpočet tepelného odporu tepelné izolace).
ZATEPLENÍ STŘECHY/STROPU nad posledním vytápěným podlažím na hranici vytápěná - exterier: Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.
ZATEPLENÍ PODLAHY na zemině nebo nad nevytápěným suterenem: Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120 mm.
VÝMĚNA OKEN: Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. U špaletových oken je možná repase/replika stávajících vnějších křídel s osazením tepelněizolační dvojskel.
VÝMĚNA DVEŘÍ: Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.
Dokládají se fotodokumentace a faktury s uvedením použitých materiálů, aby bylo jasné, že byl rozsah dodržen.

Výše dotace:
- fasáda - 6 000 Kč / běžný délkový metr fasády - nutné zateplit po celé vytápěné výšce
- střecha - 120 000 Kč
- strop pod nevyt. půdou - 50 000 Kč
- podlahy - 60 000 Kč
- okna - 12 000 Kč / kus
- vchodové dveře - 18 000 Kč / kus.
Dotace se vypočítá na základě údajů v žádosti o dotaci a je do cca 3 měsíců od podání žádosti vyplacena na účet žadatele. Pak máte rok na realizaci a její doložení.

Kontakty pro Nová zelená úsporám Light hledejte dle Vaší obce na: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light.
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN tisk