Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.23 / dotaz č. 177514
Dobrý den,
8.4.2020 jsme podepsali smlouvu s firmou x s.r.o. na dodání a montáž fotovoltaické elektrárny 9,52 KW s bateriemi na rodinný dům Plzeň. FVE byla zprovozněna 16.1.2021. Zároveň nám firma přislíbila vyřízení dotace za poplatek 5.000,-
K dnešním dni jsme však žádnou dotaci nedostali. Firma byla velice nesolidní, její zaměstnanci nám způsobili dost
velké škody na RD. Vše máme zadokumentováno !!
V roce 2020 jsme jim poskytli zálohu na dílo ve výši 250.000 ,- a po zhotovení díla zadrželi doplatek díla ve výši 229.216.- Kč kvůli nevyjednání st. dotace.
Nyní po vzájemném dopisování jsme dostali předžalobní výzvu ve smyslu §142a obč. soudního řádu.
Jsme ochotni přistoupit k mimosoudnímu vyrovnání a výše uvedenou částku zaplatit.

Otázkou zůstává, zda si můžeme o dotaci zažádat sami a jakým způsobem .
Za odpověď předem děkujeme.
Dobrý den,

první otázkou je, jak byla služba zajištění dotace zasmluvněna mezi Vámi a dodavatelem. Pokud tato služba byla zahrnuta do smlouvy o dílo a jeho celková cena zahrnovala i příslušný poplatek za zajištění dotace, jedná se o nesplnění smluvního závazku, zakázka tedy není dokončena. Pak je to věcí právní pře. Pokud ale služba zajištění dotace byla řešena samostatně, nezávisle na dodávce FVE, pak se zadržením doplatku zřejmě neuspějete. Jistou možností jsou škody na Vašem domě - pokud jste ještě dílo nepřevzali s tím, že dům nebyl uveden do původního stavu, lze se na to odvolávat. Pokud je ale dílo již převzato, byť s vadami, opět má dodavatel právo na doplatek smluvní ceny, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

O dotaci samozřejmě můžete požádat vlastní cestou. Zkuste ale u dodavatele nejprve zjistit, zda o dotaci požádal a ta Vám nebyla přiznána (pak je třeba vědět, z jakých důvodů), nebo vůbec nepožádal. Mimochodem, to by z jeho strany bylo velmi neprofesionální a je věcí smlouvy na tuto službu, zda jej za to lze postihnout. Nicméně - chápu, že Vaše vztahy jsou nyní velmi narušené a Vám se do toho nemusí chtít. V každém případě jste v době nasmlouvání služby na vyřízení dotace dodavateli poskytli údaje, ze kterých je zřejmé, kdo je žadatel (který ze spoluvlastníků domu) a jaký dotační program bude využit (předpokládám Nová zelená úsporám). Pokud je má úvaha správná, může žadatel zjistit, zda byla žádost o dotaci podána a jak byla administrována, následovně.

Jako žadatel se na webové stránce https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal přihlaste do AIS portálu Státního fondu životního prostředí. Vlevo nahoře zvolte Moje projekty - a zjistíte, zda je zde Vaše FVE. Pokud ano, rozkliknutím projektu ověřte, zda byla žádost pouze založena, nebo i podána, a pokud ano, zjistěte případný problém (je uvedena kontaktní osoba). Pokud žádost založena nebyla, můžete ji podat sami - od září 2023 jde o Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY, viz https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/standard/. Potřebné informace poskytne dokument na stránce https://novazelenausporam.cz/dokument/3381. Pokud si na podání žádosti netroufnete sami, můžete oslovit např. některého z energetických specialistů ve svém okolí - viz https://www.mpo-enex.cz/experti/.

K dořešení Vaší věci doporučuji konzultaci s právníkem. Obecně doporučuji dát si pozor, resp. nepodepisovat smlouvy, ve kterých objednatel má pouze povinnosti pod hrozbou pokut, zatímco dodavatel povinnosti prakticky žádné, včetně neurčeného konkrétního data dokončení zakázky.

Přeji co nejúspěšnější vyřešení Vašeho problému, hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk