Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.23 / dotaz č. 177863
Dobrý den, rádi bychom si s manželkou (senioři, majitelé RD, pobíráme důchod 6 roků, bydlíme v RD 30 roků- 3 roky sami) zateplili strop nad 2. podlažím (půda). Rodinný domek má zastavěnou plochu 80m2, ale podkrovní místnosti mají šikmé stropy a strop na půdě má celkem 35,11m2. Zatím jsme neoslovili žádnou firmu, aby nám strop zateplila vrstvou izolace. Dočetl jsem se nyní, že izolační vrstva stropu musí mít R=7,5, a pro vyúčtování dotace budu potřebovat fotodokumentaci před a po zateplení, dále Vaše posouzení a doporučení. Na izolační vrstvě bude nutné vytvořit pochozí plochu, aby byl přístup ke komínům a k anténám televize a internetu. S jakou dokumentací, fotodokumentací a materiály bych měl k Vám přijet, abyste mohli posoudit a schválit záměr pro udělení dotace na zateplení stropu ve výši 50tisíc.Kč a následně po provedení zateplení vyhodnotit správnost provedení.
Z toho co uvádíte, je jasné, že uvažujete o dotačním programu NZÚ Light. Ale abychom začli od počátku, nejen že jste s manželkou majitelé RD a pobíráte starobní důchod, ale ještě se jedná o další podmínku - že všichni členové domácnosti musí pobírat starobní důchod, pokud by s Vámi ještě někdo žil ve společné domácnosti.

Podle výše zmíněného programu, je možné podle 3.2.1.2 nebo 3.2.1.3 možné provést zateplení střechy nebo stropu pod půdou. Podmínkou v obou dvou případech je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu u zateplení střechy nebo zateplení celé plochy nad vytápěnými prostory u zateplení stropu pod půdou. Požadovaná minimální celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající izolace) je minimálně 300 mm.

Program NZÚ Light umožňuje, aby v případě použití jiných, kvalitnějších tepelně-izolačních materiálů s tepelnou vodivostí lambda nižší než 0,04 W.m-1.K-1 může být navržena tloušťka vrstvy nového materiálu taková, aby tepelný odpor (tepelné ztráty) vrstvy přidaného izolantu byl nejméně R=7,5 m2.K/W pro zateplení střechy nebo stropu. Vlastnosti této tepelné izolace budou doloženy technickým listem, ze kterého bude jasné a uvedena hodnota tepelné vodivosti materiálu, stanovená podle platných technických norem.

Podle druhu zateplení je možná i maximální výše dotace: pro zateplení střechy 120.000 Kč, pro zateplení stropu nad půdou 50.000 Kč.

Při podání žádosti budete potřebovat námi potvrzenou zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek), jehož znění jsou uvedeny na webových stránkách programu NZÚ Light. Pokud tedy splňujete všechny podmínky programu, je možné odborný posudek vyplnit až u nás, S sebou si vezměte technický list typu izolace, kterou budete aplikovat. Dále vezměte výpis z katastru nemovitostí a projektovou dokumentaci, ze které budou jasné rozměry střechy nebo stropu, který se bude zateplovat. Nejbližší možný termín je 22.listopadu 2023 mezi 11-13 hodinou.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk