Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.23 / dotaz č. 178013
V letošním roce jsem v podkroví svého rodinného domu RD vyměnil několik existujících střešních oken za okna nová s menšími tepelnými ztrátami.
Součastně jsem podkroví tohoto RD doplnil i o několik nových střešních oken na nové místo ve střeše.
Jako vlasník RD splňuji podmínky pro přidělení dotace NZU Light.
Dotaz:
1) Jaké doklady je třeba přiložit k žádosti o proplacení již realizované výměny oken ?
2) Je přílohou žádosti i posudek od energetického specialisty ?
3) Dotace se vztahuje jen na okna vyměněná (náhrada starých oken) nebo i na okna nová na novém místě střechy ?
Dobrý den,

v rámci dotačního programu NZÚ Light je možné čerpat podporu mj. na výměnu oken. Dotaci tedy bude možné získat pouze na vyměněná střešní okna, nikoliv na nová okna, která jste dodatečně implementoval do konstrukce střechy. Podpora je poskytována paušálně až 12 000 Kč na 1 kus okna a to za předpokladu, že nová okna mají zasklení izolačním 3-sklem a tloušťka rámu je minimálně 70 mm, případně že součinitel prostupu tepla oken je nejvýše Uw = 0,9 W/(m2K).

Při podání žádosti o dotaci je nutné doložit:
- Fotodokumentaci stavu před započetím realizace (foto střechy a původních oken).
- Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele.
- Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo starobního či invalidního důchodu 3. stupně.
- Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek), který musí být potvrzen členem místní akční skupiny České republiky (MAS) nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS / M-EKIS).

Po realizaci opatření se dále dokládá:
- Fotodokumentace stavby po provedení opatření (foto střechy a nových oken).
- Zpráva o provedených opatřeních, která rovněž musí být potvrzena členem MAS nebo pracovníkem EKIS / M-EKIS.

Přeji pěkný den