Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.23 / dotaz č. 178220
Dobrý den!
Syn koupil starší dům v okrese Praha-západ a rád by ho před nastěhováním upravil tak, aby měl menší spotřebu energií – pokud možno s využitím dotací. Dům byl postaven v 70.letech 20.století. Zahrnuje celoplošné podsklepení, obytné přízemí a zatím nevyužívanou půdu pod sedlovou střechou. Zdrojem tepla pro vytápění je plynový kondenzační kotel. V poměrně nedávné době byla u domu vyměněna střešní krytina (betonové tašky) a veškeré klempířské prvky (oplechování, okapy). Šikmé i vodorovné části stropu půdy (budoucího podkroví) jsou zatepleny mezikrokevní (a „mezikleštinovou“) tepelnou izolací (zřejmě minerální vlnou) v tloušťce cca.15 cm, zespodu opatřenou parozábranou.
V plánu rekonstrukce je kromě jiného výměna stávajících dřevěných špaletových oken za nová (plastová), zateplení fasády a střechy, instalace řízeného větrání s rekuperací, výměna stávajícího vytápění radiátory za podlahové topení a zobytnění půdy.
Jaké jsou podmínky těchto opatření pro získání příslušných státních dotací? Z jakých programů lze čerpat dotace? Dům jedním štítem stojí na hranici pozemku, zateplení bude muset zasahovat na pozemek sousedů. Jaký materiál a tloušťka zateplení jsou požadovány? Vyplatí se zateplit strop suterénu nebo raději vnější stěny suterénu (včetně podzemních částí, jak hluboko)? Jaké podmínky musejí splňovat nová okna?
Vyplatí se pro sání vzduchu do rekuperátoru využít zemní výměník tepla?
Kuchyňský dřez bude poměrně daleko od ohřívače TUV (bojleru). Je vhodné instalovat ke dřezové baterii cirkulační potrubí s čerpadlem (např.s časovým relé) nebo lokálně dohřívat TUV pro mytí nádobí před dřezovou baterií? Existují průtokové ohřívače s regulací teploty (aby zbytečně nepřehřívaly TUV, až dorazí dostatečně teplá z bojleru)?
Jaká další energeticky úsporná opatření byste navrhli?
Děkuji za odpovědi.
Dobrý den,

v současné době je možnost žádat z programu Nová Zelená Úsporám (https://novazelenausporam.cz). Na těchto internetových stránkách naleznete velice dobře podrobně a řekla bych i laicky popsané vše, co potřebujete vědět a splňovat, aby bylo možné na daná opatření získat dotační prostředky.

Součástí žádosti o dotaci je energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy. Tyto dokumenty prokážou splnění kritérií pro získání dotace.

Navrhuji Vám, kontaktovat některého z energetických specialistů (seznam uveden na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) a ten Vám poradí ohledně rekonstrukce, tak aby objekt po realizaci opatření plnil požadavky dotace.
V první fázi je nutné namodelovat stávající stav budovy co se týče obálky objektu a technických systémů. A na základě stávajícího stavu je možné navrhovat opatření, ať už z hlediska technické proveditelnosti, úspory energie, tak investičních nákladů. Pokud není známo stavební řešení objektu, není možné určit tl. zateplení, atd. Budova se musí namodelovat. Roli hraje kromě skladby konstrukcí taky orientace stěn a oken ke světovým stranám, členitost obálky budovy, atd.

Plánovaná opatření uvedená v popisu jsou určitě reálná a doporučuji je.

Co se týče ohřevu teplé vody, tak tady je otázkou, jaký bude zdroj pro ohřev TV? Pokud elektřina, tak by bylo vhodné instalovat ohřívač s regulací teploty přímo do místa spotřeby. Pokud bude ohřev řešen přes tepelné čerpadlo nebo plynový kotel, záleží na technickém řešení.

Realizace jiných opatření bude záviset na investičních prostředcích. V úvahu ještě připadá např. instalace fotovoltaiky.


Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros tisk