Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.23 / dotaz č. 178992
Dobrý den
Chtěl bych vědět jestli mám nárok na podporu od státu při výměně vchodových dveří a oken s trojskly u RD.
S manželkou jsme v důchodu.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
na výměnu oken a vstupních dveří byste mohli žádat dotaci v programu NZÚ Light. Dotace na 1 okno je 12 000 Kč, na vstupní dveře pak 18 000 Kč, max. celková částka dotace je 150 000 Kč na zateplení a výměnu oken. Dále můžete ve stejném programu čerpat dotaci na ohřev TV pomocí solárního nebo fotovoltaického systému, a to až do výše 90 000 Kč.
Podmínky na Vás jako žadatele jsou takové, že alespoň jeden z Vás musí být majitelem daného domu, nesmí s Vámi v domě žít nikdo, kdo nepobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení a musíte mít v domě vedený trvalý pobyt již před 12. 9. 2022. V případě, že toto splňujete, můžete žádat o dotaci skrze někoho z nás poradců.
Přeji příjemný den
Pavlína Fejtková