Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.12.23 / dotaz č. 180039
Dobrý den pane inženýre, vlastníme s bratrem 2 FV mikrozdroje dohromady 12 kWp. Přebytky prodáváme, letos za cca 3000,-Kč (pro důchodce příjemné). Nyní vykupující firmy zdražují své marže a zavádějí měsíční poplatky nebo 25% spotové ceny, která je i záporná. Do konce roku mám smlouvu, proto mám prosím dotaz:
K připravené novele en. zákona mi není jasné, zda bude možné FV přebytky například z chalupy, kde bydlí bratr, posílat mě a naopak mé FV přebytky posílat bratrovi. Tedy zda bude možné, aby si dva nebo více FV výrobců navzájem poskytovat přebytky a platili pouze distribuční poplatky.

Vážený pane/paní,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Energetické společenství má v současné verzi novely omezené pole působnosti.
Může existovat pouze mezi domy ležící na území 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Co definované ovšem je, je maximální poměr hlasů, kterými může disponovat jeden člen společenství a to je 10 %.
Elektřinu bude možné sdílet nejen ve společenství s neomezeným počtem dalších odběrných míst napříč 3 obcemi, ale také skrze status aktivního zákazníka třeba mezi svou chatou a bytem v obytném domě. Tento způsob sdílení nebude geograficky omezený, může v něm však být kromě aktivního zákazníka dalších maximálně 10 odběrných míst. Všechna odběrná místa zapojená do sdílení elektřiny, musí disponovat průběhovým měřením. Chytrý elektroměr musí na své náklady dodat distributor.
Detaily a konkrétní podobu sdílení elektřiny ovšem novela zákona neobsahuje.
Rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření v budoucnu stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu a další praktický postup stanoví Energetický regulační úřad. Komunitní energetika a vznik energetických společenství je významným krokem k rozvoji obnovitelných decentralizovaných zdrojů a k potenciální energetické nezávislosti.
Výhodou sdílení elektřiny bývá úspora na distribučních poplatcích. Lex OZE II ovšem s tímto nepočítá a distribuční poplatky se v případě České republiky budou týkat i těch, kteří elektřinu sdílí mezi sebou, nejen těch, kteří ji nakupují ze sítě. Reálně se tedy úspora u koncového zákazníka a člena energetického společenství propíše pouze na faktuře za spotřebovanou elektřinu ze sítě.
Stále je nutné brát ohled na skutečnost, že konečné znění zákona bude platné až po podpisu prezidentem republiky. Aktuální mění novely zákona je možné si přečíst na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&ct=487&ct1=0&v=PZ&pn=6&pt=1.
Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna,
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna tisk