Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.1.24 / dotaz č. 180558
Je firma provádějící instalaci FVE pro ohřev vody v rámci dotace NZÚ Light povinna vypracovat a realizovat dílo
podle projektu? Musí mít taková FVE (výkon 1,65Kw/80l ) chránění proti atmosférickým vlivům pospojováním a uzemněním panelů?
Dobrý den, projekt FVE pro ohřev vody není povinnou přílohou k žádosti. Směrnice pro správnou ochranu fotovoltaických systémů před bleskem a přepětím stanovuje především norma ČSN 33 2000-7-712 ed.2. Určitě požadujte po firmě revizi el.zařízení, tak budete vědět, že vše je v pořádku.
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad tisk