Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.12.23 / dotaz č. 181343
Dobrý den.
Mám tento dotaz, zda v dotaci 90 000 pro ohřev vody mohu použít jednofázový hybridní střídač dodávající čistou sinusovku, který je schopen plně využít všechnu vyrobenou energii, samozřejmě za dodržení priority ohřevu vody v boileru, na rozdíl od těch, které jsou určeny pouze pro odporovou zátěž? Jejich výtěžnost je zhruba třetinová a to mi připadá naprosto neekonomické a je mrháním využití této dotace.
S pozdravem
Dobrý den,
Pro dotaci 90 000 Kč v rámci dotačního programu NZÚ Light je momentálně od 7.12. pozastaven příjem žádostí a na úrovni ministerstva životního prostředí je v přípravě a ve schvalovacím procesu aktualizace závazných pokynů. Uveřejnění nových podmínek by mělo proběhnout 17.1.2024, kdy se i očekává spuštění příjmu žádostí v navazující výzvě NZÚ Light. Nepředpokládá se, že by v této věci mělo dojít k podstatné změně, avšak nelze v tomto okamžiku odpovědět se 100% jistotou.
Dle podmínek programu NZÚ Light s ukončeným příjmem žádostí k 7.12. se připouští i použití solárních střídačů, respektive do takového detailu podmínky nezacházejí a pouze specifikují, že měniče musí být vybaveny technologií pro sledování maximálního bodu výkonu, tzv. MPPT (maximum power point tracking). Solární měniče jsou touto funkcí standardně vybaveny. Jak jste sám velmi vhodně poznamenal, systém musí být navržen a instalován tak, aby prioritní využití produkce z fotovoltaického systému bylo pro ohřev teplé vody.
S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk