Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.12.23 / dotaz č. 181747
Dobrý den, prosím napsal nám SBD Plzeň-sever, že máme mít dle vyhlášky Vyhláška č.38/2022 Sb.

Náš dům je napojen na dálkové vytápění od THEBYT s.r.o..

Je nutné dle vyhlášky mít také tuto kontrolu?

Děkuji
SVJ Horní Bříza 411
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Na základě informací z tiskové zprávy(https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-jak-je-to-s-povinnosti-kontroly-systemu-vytapeni---277724/) a vyhlášky č. 38/2022 Sb. platí, že povinnost pravidelné kontroly systému vytápění vzniká vlastníkům budov, společenstvím vlastníků jednotek nebo správcům, pokud provozují systém vytápění s jmenovitým výkonem nad 70 kW.

Uvedená hranice 70 kW, od které vzniká povinnost pravidelných kontrol, se určuje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pravidelným kontrolám podléhají tedy i systémy vytápění, jejichž zdroj tepla je zdroj centrálního zásobování tepla (zdroj tepla je tedy např. výměníková stanice, domovní předávací stanice aj.). Předmětem kontroly jsou všechny dostupné části systému vytápění, jako jsou tepelné rozvody, radiátory a zdroj tepla, v případě centrálního zásobování teplem zmíněné výměníkové/domovní předávací stanice.

Pokud je Váš dům napojen na dálkové vytápění od THEBYT s.r.o., a pokud tato společnost provozuje centrální zásobování teplem s výkonem nad 70 kW, pak by bylo nezbytné dodržovat povinnosti kontroly systému vytápění dle vyhlášky. Při tomto případě je vhodné zjistit od THEBYT s.r.o., zda již provádějí nebo plánují pravidelné kontroly systému vytápění v rámci poskytovaných služeb.

V případě dalších otázek či potřeby doplňujících informací neváhejte kontaktovat místně příslušné úřady či dodavatele tepla.
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička* - EKIS Plzeň ArchEnergy
Téma:  Ostatní
tisk